X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

ดิจิทัล ยัวร์แคช

สินเชื่อ เติมสุข

บัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน

พิเศษ! สมัครผ่านแอปพลิเคชันวันนี้ และมียอดใช้จ่ายครบกำหนด รับ e-Coupon ลาซาด้า 200 บาท*
1 มิถุนายน 2567 - 31 สิงหาคม 2567

- รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ที่ร้านค้าออนไลน์*

- ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร*

- รับสิทธิประโยชน์ Happy Plan ผ่อน 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ*  

ข้อเสนอพิเศษสุด :
รับ Lazada e-Coupon มูลค่า 2,200 บาท * คลิก


• ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

 

1icon-NextGen-Web-100x100.png รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ที่ร้านค้าออนไลน์*

2icon-NextGen-Web-100x100.png ฟรีค่าธรรมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร*

3icon-NextGen-Web-100x100.png สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองอิออน*

4icon-365-Web-100x100.png รับสิทธิประโยชน์ AEON 365 DAYS PRIVILEGES*

5icon-NextGen-Web-100x100.png รับสิทธิประโยชน์ Happy Plan ผ่อน 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ*

*ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน (“ผู้ถือบัตรฯ”) ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น

 1. รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสายการบิน) ไม่รวมการใช้จ่ายผ่าน Scan to Pay การเติมเงินหรือโอนเงินผ่าน E-Wallet และการชำระเงินแบบ P2P
 2. ผู้ถือบัตรฯ มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามอัตราข้างต้นสูงสุด 1,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/รอบบัญชี (คำนวณรวมทุกอัตราเครดิตเงินคืน)
 3. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกบัตรไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 4. บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ของเดือนปัจจุบัน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
 5. ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ รายการใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสายการบิน (MCC Code 3000-3350, 4511), หมวดกองทุนรวมทุกรายการ (MCC Code 6211), ประกันภัยหรือประกันชีวิตทุกประเภท (MCC Code 5960, 6211, 6300, 9223), การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรคมนาคม และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี (MCC Code 4900, 4814), การใช้จ่ายผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ easyBills, easyBills+, ยอดผ่อนชำระสินค้า สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง (VOID) ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดสะสมรวม
 6. บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 2 รอบบัญชี นับตั้งแต่รอบบัญชีที่มียอดใช้จ่าย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 7. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม AEON Happy Reward
 8. ผู้ถือบัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน ต้องคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระบัตรเครดิต และ / หรือสินเชื่อทุกประเภทของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมดหรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่ผู้ถือบัตร หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือ การกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้สิทธิประโยชน์นี้ โดยจะประกาศทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

➤ สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองอิออน
     เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้ถือบัตรหลักสามารถรับสิทธิ์ 4 ครั้ง/เดือน
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการห้องพักรับรองตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดบริการ

➤ รับสิทธิประโยชน์ AEON 365 DAYS PRIVILEGES
     อิออน 365 วัน เติมความสุขทุกการใช้จ่าย

 • สิทธิพิเศษที่ Shopee
 • สิทธิพิเศษที่ Lazada
 • สิทธิพิเศษที่ GrabFood
 • สิทธิพิเศษที่ foodpanda

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

➤ รับสิทธิประโยชน์ Happy Plan ผ่อน 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

➤ บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน

 • เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับท่านผู้ถือบัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน ในการติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2665-0999 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (AEON Platinum Card Service Center)➤ ประกันภัยคุ้มครองการใช้จ่ายทางออนไลน์ (E-Commerce Protection) (31 ธ.ค. 2567)

ผู้ถือบัตรจะได้รับประกันภัยคุ้มครองการใช้จ่ายทางออนไลน์ สูงสุด 1,000 USD ต่อปี หากไม่ได้รับสินค้า หรือ สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดการสั่งซื้อ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
คุ้มครองการสั่งซื้อของออนไลน์จากทั่วโลก รายการครอบคลุม:

 • ระหว่างการจัดส่งสินค้า ที่ผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือไม่จัดส่งสินค้า (ภายใน 30 วัน จากวันที่นัดจัดส่ง)
 • การจัดส่งสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ และ/หรือการจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน สำหรับสินค้าที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์
 • ความชำรุดของสินค้าเนื่องจากความเสียหายทางกายภาพจากการจัดส่ง

นอกจากนี้ มาสเตอร์การ์ดยังทำให้ขั้นตอนการเคลมง่ายขึ้น ทางออนไลน์ที่ th.mycardbenefits.com
*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ที่ specials.priceless.com/en-ap/homepage

➤ Mastercard Airport ConciergeTM (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567)

ให้คุณอุ่นใจและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน รับส่วนลด 15% สำหรับบริการ VIP Meet & Assist ด้วยพนักงานที่จะดูแลให้บริการความช่วยเหลือ ณ สนามบินทั่วโลก

รวมถึงการจัดการจัดหาบริการผู้ช่วยส่วนตัวเป็นพิเศษ อาทิ บริการ Personal Shopper, ผู้ช่วยถือกระเป๋า ผู้ช่วยดูแลผู้เยาว์  ที่จะช่วยทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย และความผ่อนคลายในการเดินทางผ่านสนามบินต่างๆ มากที่สุด

*กรุณาตรวจสอบระยะเวลาสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ mastercard.globalairportconcierge.com

➤ Avis Car Rental (วันนี้ - 31 มี.ค. 2568)

วางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ให้ง่ายกว่าที่เคย ด้วยบริการเช่ารถ Avis กว่า 5,500 สาขาใน 170 ประเทศ เพื่อให้คุณสร้างประสบการณ์ในแบบของตัวเอง รวมถึงส่วนลดสูงสุดถึง 35% และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย

*กรุณาตรวจสอบระยะเวลาสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ specials.priceless.com/en-ap/offers/Avis_Car_Rental

Mastercard Travel & Lifestyle Services (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567)

สิทธิประโยชน์จากโรงแรมและรีสอร์ท ชั้นนำกว่า 3,800 แห่งทั่วโลกที่ร่วมรายการ พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย เช่น

 • อภินันทนาการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านต่อวัน
 • อภินันทนาการของขวัญต้อนรับพิเศษมูลค่าสูงสุดกว่า 100 เหรียญสหรัฐ
 • อภินันทนาการอัพเกรดห้องพักประเภทถัดไป ณ เวลาที่เข้าพัก ทั้งนี้ขี้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
 • อภินันทนาการ เช็คอินก่อนเวลา และเช็คเอาท์หลังเวลาที่ทางโรงแรมกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
 • อุ่นใจด้วยการการันตีจาก Mastercard Hotel Stay Guarantee และ Mastercard Lowest Hotel Rate Guarantee สำหรับการจองโรงแรมที่ร่วมรายการ หรือการจองรถเช่า และตั๋วเครื่องบิน

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ travel.mastercard.com
ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำรองสิทธิ์ หรือตรวจสอบการใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ travel.mastercard.com
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ travel.mastercard.com

➤ สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง ณ โรงแรมชั้นนำ (Hotel & Travel Programs) (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567)

 • One Night Free: สิทธิประโยชน์ ฟรีห้องพัก 1 คืน ณ โรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วโลก
 • Loyalty Status Match: รับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย จากการได้รับสมาชิกภาพของโรงแรมในเครือชั้นนำทั่วโลก อาทิ อัพเกรดห้องพัก เช็คอินก่อนเวลา และเช็คเอาท์หลังเวลาที่ทางโรงแรมกำหนด
 • Agoda: รับส่วนลดทันที 10% เมื่อทำการจองห้องพัก ณ โรงแรมทั่วโลก ด้วยบัตรเครดิตดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน
  - สิทธิพิเศษสำหรับการจองห้องพัก วันนี้ ถึง 29 ก.พ. 2567
  - สำรองสิทธิ์ได้ที่ www.agoda.com/thmastercard

*กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดและระยะเวลารับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ specials.priceless.com/en-ap/homepage
สิทธิประโยชน์ ณ ร้านอาหารชั้นนำ ทั่วโลก (หมดเขต 31 พ.ค. 2567)

➤ สิทธิประโยชน์ ณ ร้านอาหารชั้นนำ ทั่วเอเชีย แปซิฟิก วันนี้ - 31 พ.ค. 2567

 • One Dines Free (ระยะเวลาถึง 31 พ.ค. 2567): อภินันทนาการจากร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ ทั้งในประเทศ และเอเชีย แปซิฟิก สำรองที่นั่งได้ที่  www.onedinesfree.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน และมือถือ
file
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ 
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick


หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
-
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
 
   - บัตรหลัก
ฟรี
   - บัตรเสริม
-

 

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
16% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอิออน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทางแอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE

 • icon-01.png
 • 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE
 • Icon-02.png
 • 2. เลือก "สมัครบัตร"
 • Icon-03.png
 • 3. กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

 • Icon-04.png
 • 4. เลือก "บัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน"
 • Icon-05.png
 • 5. กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
 • Icon-06.png
 • 6. รอรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาการสมัคร
 • Icon-07.png
 • 7. บัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน จะแสดงที่เมนู "การใช้บัตร" บนแอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE

 •  
 • วิธีการเปิดใช้งานบัตรดิจิทัล แบบอัตโนมัติ