X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

ดิจิทัล ยัวร์แคช

สินเชื่อ เติมสุข

ดิจิทัล ยัวร์แคช

พิเศษ! สมัครผ่านแอปพลิเคชันวันนี้ และมียอดใช้จ่ายครบกำหนด รับ e-Coupon ลาซาด้า 200 บาท*
1 มิถุนายน 2567 - 31 สิงหาคม 2567

 

ดิจิทัล ยัวร์แคช สามารถใช้กดเงินสดไม่ใช้บัตรและผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการไม่ใช้บัตร (สินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์) ได้หลากหลายตามที่คุณต้องการ

ข้อเสนอพิเศษสุด:
รับเตาอบไอน้ำไฟฟ้า Lock&Lock มูลค่า 3,690 บาท* คลิก

ดิจิทัล ยัวร์แคช สามารถใช้กดเงินสดไม่ใช้บัตรและผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการไม่ใช้บัตร (สินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์) ได้หลากหลายตามที่คุณต้องการ

สิทธิประโยชน์

 1. บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการโดยไม่ใช้บัตร (สินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์)
  บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตามที่คุณความต้องการ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, ทอง เป็นต้น
  สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือน เริ่มต้นที่ 3 เดือน และได้นานสูงสุดถึง 48 เดือน โดยมีโปรโมชันอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าอิออนตลอดทั้งปี
 2. บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้ สามารถเบิกถอนเงินสดไม่ใช้บัตรผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสด ATM ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 13 บาท/รายการ *สำหรับธนาคารกรุงเทพ ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์บ้าน, หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน
file
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
   1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
 
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี

 

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
2.1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์
   สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
2.2 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อยัวร์แคช
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
2.3 ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช
- ฟรี ค่าธรรมเนียมเฉพาะ ATM ธ.กรุงเทพ
- ATM พันธมิตร ค่าธรรมเนียม 13 บาท / รายการ

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 ส.ค.63 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอิออน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทาง AEON THAI MOBILE แอปพลิเคชัน

 • Icon-02.png
 • 1. กดเลือกเมนูสมัครบัตร
 • Icon-04.png
 • 2. สแกนบัตรประชาชนตัวจริง
 • Icon-03.png
 • 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

 • Icon-04.png
 • 4. อัปโหลดสลิปเงินเดือน, สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
 • Icon-10.png
 • 5. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID
 • Icon-08.png
 • 6. สแกนใบหน้าและส่งใบสมัคร

 

 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
 • I-desktop.png
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • I-approved.png
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • I-sms.png
 • 3. รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ
 • I-app.png
 • 4. เปิดใช้บริการดิจิทัลยัวร์แคช ผ่านอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นที่สาขา
 •  
 • วิธีการเปิดใช้งานดิจิทัลยัวร์แคช แบบอัตโนมัติ