บัตรอิออน

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

บัตรสมาชิกอิออน

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

พิเศษ สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
และ รับบัตรกำนัลเงินสดโออิชิ มูลค่า 250 บาท*
1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม 

รับส่วนลดและเงินคืนสูงสุด 18% ที่ห้าง AEON โซนห้างสรรพสินค้า ประเทศญี่ปุ่น โดยรับส่วนลด 5% จากแฮปปี้คูปอง, 8%เงินคืนภาษี และ 5% เครดิตเงินคืน

รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยรับ 8% เงินคืนภาษี และ 2% เครดิตเงินคืน

แผนประกันภัยเดินทาง ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท จาก SOMPO

ทุกการเชื่อมต่อไร้กังวล รับส่วนลดพิเศษ บริการเช่าพ็อกเก็ตไวไฟ และซิมการ์ด จากผู้ให้บริการ (ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 63)

ส่วนลดพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมรายการ

สิทธิประโยชน์ เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าของ เจซีบี

รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการจาก เจซีบี และร้านอาหารที่กำหนด โดยรับส่วนลด 10% และ เครดิตเงินคืน 2%

รับส่วนลดและเครดิตเงินคืน 7% ทุกวัน ณ แม็กแวลู และแม็กแวลู ทันใจ ซูเปอร์มาร์เก็ต และอิออน เพ็ทช้อป โดยรับส่วนลดทันที 5% และเครดิตเงินคืน 2%

ลุ้นกิน บิน เที่ยวญี่ปุ่น แบบ Exclusive มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ฟรีทุกปีกับอิออน จำนวน 50 รางวัล ทุกปี โดย 1 รางวัล เดินทางได้ 2 ท่าน รวมมูลค่าต่อรางวัล 200,000 บาท ประกอบด้วย ตั๋วโดยสารชั้นประหยัด (ไป-กลับ) ที่พัก ภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ

รับส่วนลด 1,500 บาท กับ เจทีบี (JTB) สำหรับยอดซื้อสินค้า/บริการ มูลค่า 60,000 บาท จาก เจทีบี

รับไมล์สะสมจากสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ และ ไทยแอร์เวย์ส ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน ทุก 2 คะแนน เท่ากับ 1 ไมล์


สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

เงื่อนไข*
สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข (Terms & Conditions)

  • สิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือ บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม (“สมาชิกบัตร) ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เท่านั้น

  • เงื่อนไขต่างๆ ของบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม โดยสมาชิกบัตรต้องปฏิบัติ ดังนี้ (1) ยืนยันการเปิดใช้บัตรภายหลังจากได้รับบัตร (2) มีสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่มีประวัติผิดนัดชำระตลอดจนกระทั่งบริษัทฯ ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต และ (3) ต้องมียอดใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เท่านั้น

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 2% จากร้านค้าที่ร่วมรายการโดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายประเทศที่กำหนด ยกเว้นการใช้จ่ายที่ห้าง AEON ประเทศญี่ปุ่น โซนห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 5% ที่ห้าง AEON ประเทศญี่ปุ่น โซนห้างสรรพสินค้า

  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของสมาชิกบัตร บริษัทฯ จะนำมาคำนวณตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต คือ วันที่ 11 ของเดือนปัจจุบัน ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริม (ถ้ามี) จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าบัญชีของบัตรหลัก และบัญชีของบัตรหลักเป็นผู้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนเท่านั้น

  • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถูกนับรวม อาทิ ยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในต่างประเทศ ยอดแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี ยอดเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อประกันทุกชนิด การซื้อกองทุนรวม การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง(VOID) ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ เจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น

  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมดหรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่สมาชิกบัตร หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรม การกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อหลักกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี

  • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะทำการโอนคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลัก ภายใน 90 วันนับจากวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) สมาชิกบัตรมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องจากบริษัทฯ ภายใน 120 วันนับจากวันที่สรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต

  • สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรต้องเก็บข้อมูลหลักฐานเซลส์สลิปไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบกรณีจำเป็น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง

  • สงวนสิทธิ์การมอบส่วนลด สิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ของบริษัทฯ และผู้ให้บริการแต่ละผู้ให้บริการ สมาชิกบัตรโปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ที่ www.aeon.co.th หรือศูนย์บริการบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 21:00 น. ทุกวัน

  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด การมอบส่วนลด สิทธิ์พิเศษด้านบริการ ฯลฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเกิดกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

   

รับส่วนลดและเงินคืนสูงสุด 18% ที่ห้าง AEON โซนห้างสรรพสินค้า ประเทศญี่ปุ่น

  สิทธิประโยชน์ เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่น รับส่วนลดและเงินคืนสูงสุด 18% ที่ห้าง AEON โซนห้างสรรพสินค้า

  คูปองส่วนลดทันที 5%

  • สมาชิกบัตรสามารถรับส่วนลดผ่าน อิออน ไทย โมบาย แอพพลิเคชั่น (AEON Thai Mobile Application) หรือเว็บไซต์ www.aeon.co.th/j-premier เท่านั้น
  • สมาชิกต้องแสดงแถบบาร์โค้ดที่ปรากฎ (ไม่ต้องทำการพิมพ์ออกมา) พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อรับส่วนลด ณ จุดเคาน์เตอร์ชำระเงินก่อนการชำระเงินสิ้นสุด
  • ยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, หนังสือและนิตยสาร, วิดีโอเกมและอุปกรณ์เกมต่างๆ, ค่าส่งไปรษณีย์และแสตมป์, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิวเวลรี่, เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง, ร้านอาหาร, ร้านค้าพิเศษเช่าพื้นที่ชั่วคราว ฯลฯ
  • จำกัดการใช้บาร์โค้ดส่วนลด 1 บาร์โค้ด ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น คูปองดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้ทุกกรณี และสามารถใช้แทนส่วนลดเฉพาะภายในห้าง AEON เฉพาะโซนห้างสรรพสินค้าเท่านั้น

  การขอคืนภาษี 8% (TAX refund)

  • สมาชิกบัตรสามารถติดต่อขอรับเงินคืนภาษีได้ ณ เคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษี หรือที่ระบุ Japan Tax Free และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของแต่ละร้านค้า
  • สมาชิกบัตรต้องแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) ทุกครั้งที่ทำเรื่องการขอคืนภาษี
  • รายละเอียดการขอคืนภาษีเพิ่มเติมที่ https://tax-freeshop.jnto.go.jp

  เครดิตเงินคืน 5%

  • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในห้าง AEON โซนห้างสรรพสินค้า และแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คือ สกุลเงินเยน (¥) เท่านั้น ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าอิออน มอลล์ ทุกชนิด
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขหลัก ต่อรอบบัญชี เท่านั้น

   

รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น

  การขอคืนภาษี 8% (TAX refund)

  • สมาชิกบัตรสามารถติดต่อขอรับเงินคืนภาษีได้ ณ เคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษี หรือที่ระบุ Japan Tax Free และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของแต่ละร้านค้า
  • สมาชิกบัตรต้องแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) ทุกครั้งที่ทำเรื่องการขอคืนภาษี
  • รายละเอียดการขอคืนภาษีเพิ่มเติมที่ https://tax-freeshop.jnto.go.jp

  เครดิตเงินคืน 2%

  • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คือ สกุลเงินเยน(¥) เท่านั้น ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นจากห้าง AEON โซนห้างสรรพสินค้าที่ได้รับเครดิตเงินคืน 5% จากอิออนแล้ว
  • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ของแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต

แผนประกันภัยเดินทาง ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

  แผนประกันภัยการเดินทาง โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย จากตัวแทนบริษัทประกันของ ซมโปะ (SOMPO) (ประเทศไทย) คุ้มครองเจ็บป่วยและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

  • เฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ในหมวด Merchant Category Code (MCC code) ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น อาทิ หมวดสายการบิน MCC Code 3000-3299 หรือ หมวดทัวร์ท่องเที่ยว ภายใต้ MCC Code 4722,5962 เท่านั้น
  • สมาชิกบัตรต้องทำการแจ้งลงทะเบียนรับความคุ้มครอง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการเดินทาง โดยลงทะเบียนผ่านทางศูนย์บริการอิออน หมายเลข 0-2665-0123 ช่วงเวลาตั้งแต่ 08:00-21:00 น. ทุกวัน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนของสมาชิกบัตรเป็นรอบวันถัดไป หากกรณีที่สมาชิกบัตรมีการลงทะเบียนเกินระยะเวลาที่กำหนด
  • สมาชิกบัตรสามารถเข้ารับบริการดูแลรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลและคลินิกในเครือชั้นนำมากกว่า 100 แห่งในประเทศญี่ปุ่น โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องทำการสำรองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตามรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
   - ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 1 ล้านบาท
   ค่ารักษาพยาบาล
   Medical Expense
   ผู้ป่วยใน
   IPD
   ผู้ป่วยนอก
   OPD
   เจ็บป่วย
   Sickness
   ไม่ต้องสำรองจ่าย
   Cashless THB 1.0million
   ต้องสำรองจ่ายก่อน
   Reimburse THB 1.0million
   อุบัติเหตุ
   Accident
   ไม่ต้องสำรองจ่าย
   Cashless THB 1.0million
   ไม่ต้องสำรองจ่าย
   Cashless THB 1.0million

   - ความคุ้มครอลกรณีเครื่องบิน - กระเป๋าสัมภาระ ล่าช้า และเกิดการสูญหาย

   สำหรับกระเป๋า สัมภาระเดินทาง สำหรับ เที่ยวบินเดินทาง
    หากเกิดความล่าช้า  
   - เที่ยวบินขาไป  ทุก 6 ชั่วโมง  
   - เที่ยวบินขากลับ  เกินกว่า 6 ชั่วโมง

   จ่ายทุก 2,000 บาท
   จ่าย 2,000 บาท

   -
   จ่าย 3,000 บาท
    หากเกิดการสูญหาย เกินกว่า 24 ชั่วโมง  
   - เที่ยวบินขาไป  
   - เที่ยวบินขากลับ

   จ่าย 15,000 บาท
   จ่าย 5,000 บาท

   -
   -


   - ความคุ้มครองจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนไฟล์ทเที่ยวบินขาออกนอกประเทศและสิ้นสุดหลังไฟล์ทเที่ยวบินขาเข้าประเทศ 2 ชั่วโมง

   - ระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไฟล์ทเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทยรวมถึงพำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หากเกินระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ และตัวแทนประกันภัยสงวนสิทธิ์สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

   - กรณีหากเกิดอุทกภัย ภัยภิบัติต่างๆ ก่อนวันสิ้นสุด 15 วัน สมาชิกจะได้รับการขยายความคุ้มครองเกินกว่า15 วันทันที หลังจากที่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือทางการไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นต้น โดยสมาชิกมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ หรือตัวแทนประกันทราบล่วงหน้า แต่จำเป็นต้องแสดงเอกสารให้ทางตัวแทนบริษัทประกันในภายหลัง

   - เบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินในต่างประเทศ โทร 0-2205-7798 (ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์คิดตามจริงตามระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ)

   - อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

   - อัตราค่าแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Currency Exchange Rate คิดจากวันที่รับแจ้งเหตุหรือวันประสบเหตุ

   ตารางความคุ้มครองโรคภัยทั้ง ผู้ป่วยใน IPD และ ผู้ป่วยนอก OPD

   ประเภทของอาการเจ็บป่วย และ อุบัติเหตุ ผู้ป่วยใน
   IPD
   ผู้ป่วยนอก
   OPD
   แบบไม่ต้อง
   สำรองจ่ายก่อน
   แบบไม่ต้อง
   สำรองจ่ายก่อน
   แบบต้อง
   สำรองจ่ายก่อน
   อุบัติเหตุทางจราจร การเดินทาง
   Traffic Accident

   O

   O

   x

   อาการป่วยจากการปวดท้อง
   Stomachache

   O

   x

   O

   อาการป่วยจากอาหารเป็นพิษ
   Food Poisoning

   O

   x

   O

   อาการป่วยจากไข้หวัดใหญ่
   Flu

   O

   x

   O

   อาการป่วยจากความดันโลหิตสูง
   High blood pressure

   x

   x

   x

   อาการป่วยจากเบาหวาน
   Diabetes

   x

   x

   x

   อาการป่วยจากการเกิดไข้ตัวร้อน
   Get Cold

   O

   x

   O

   อาการบาดเจ็บจากการเล่นสกี
   Injured while sking

   O

   O

   x

   อุบัติเหตุจากอาการเมา
   Accident Under Drunk

   x

   x

   x

   อุบัติเหตุจากการกระโดดร่ม หรือกีฬาผาดโผน Accident in Sky Diving

   x

   x

   x

   อุบัติเหตุทุกประเภทที่เกิดจากความจงใจ ตั้งใจ
   Willful Act

   x

   x

   x

   อาการบาดเจ็บจากข้อเท้าแพลง ข้อเท้าหัก
   Confound Ankle

   O

   O

   x

  • สิทธิ์การคุ้มครองต่างๆ เฉพาะกรณีสมาชิกบัตรเดินทางพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และไม่สามารถโอน เปลี่ยนถ่ายสิทธิ์การคุ้มครองไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีชื่อระบุบนหน้าบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ได้ทุกกรณี
  • สอบถามรายละเอียด สิทธิ์การเคลมชดเชย โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ สอบถามที่ บริษัท อิออน อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส จำกัด หมายเลข 0-2689-7111
  • เพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง โปรดตรวจสอบจาก หน้าที่ 10-12

ทุกการเชื่อมต่อไร้กังวล รับส่วนลดพิเศษ

  ทุกการเชื่อมต่อไร้กังวล รับส่วนลดพิเศษ บริการเช่าพ็อกเก็ตไวไฟ ซิมการ์ด จากผู้ให้บริการ (ระหว่างวันที่ 9 พ.ย.61 – 31 ธ.ค.63)

  • การมอบส่วนลดจากผู้ให้บริการ ดังนี้
   • ส่วนลด 20% บริการค่าเช่า Pocket Wi-Fi ไปประเทศญี่ปุ่น
    และ ส่วนลด 10% สำหรับประเทศอื่น
   • ยกเว้นช่วงวันที่ 25 มี.ค. , 12 เม.ย. และ 10,31 ธ.ค. ของทุกปี สมาชิกบัตรจะได้รับส่วนลด
    Pocket Wi-Fi เพียง 10% สำหรับเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และ 5% สำหรับประเทศอื่น
   • ส่วนลด 50% สำหรับค่าประกันเช่าเครื่อง Pocket Wi-Fi ทุกประเทศ
   • ส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับซิมการ์ดโทรศัพท์ประเทศญี่ปุ่น แบบ 8 วัน 16 วัน และ 31 วัน เท่านั้น
  • สมาชิกบัตรสามารถติดต่อลงทะเบียนขอเช่า Pocket Wi-Fi ผ่านทางเว็บไซต์ https://iwifi.jp/ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนให้ที่หมายเลข 089-011-5757, 02-108-6155 หรือทาง LINE ID: @iwifi ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09:00 – 18:00 น.
  • สมาชิกบัตรสามารถติดต่อนัดหมายขอรับเครื่อง pocket Wi-Fi ได้ที่ สนง.ออฟฟิศของผู้ให้บริการ, เคาน์เตอร์สนามบิน, สุวรรณภูมิ, ทางพัสดุไปรษณีย์ EMS, ตามเส้นทางสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือโดยเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร Messenger เป็นต้น โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่สมาชิกระบุเลือกและสามารถตรวจสอบได้ที่ https://iwifi.jp

ส่วนลดพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมรายการ

  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้า การมอบสิทธิ์ส่วนลด เงื่อนไขข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ www.aeon.co.th/j-premier/
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการมอบสิทธิ์ส่วนลด และร้านค้าที่เข้าร่วม ฯลฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่ระบุข้างต้นนี้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าของ เจซีบี

  สิทธิประโยชน์ เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าของ เจซีบี ตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของ เจซีบี ได้ที่ www.th.jcb

  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในประเทศญี่ปุ่น

  • สิทธิประโยชน์ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าพันธมิตรของ JA.CO.PA เพียงแสดงสัญลักษณ์ของ JA.CO.PA. ที่อยู่ด้านหลังบัตร โดยไม่ต้องทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดต่างๆ จากร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการของ JA.CO.PA.  โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://tabilover.jcb.jp

  • บริการห้องรับรองภายในสนามบิน (JCB Lounge) บริการห้องรับรองที่สะดวก สบาย ภายในสนามบินกว่า 50 แห่งในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ และฮาวาย เป็นต้น

  • สิทธิพิเศษจากโรงแรมชื่อดัง สิทธิพิเศษต่างๆ จากโรงแรมและเรียวกังชื่อดังราว 7,500 แห่งในญี่ปุ่น

  • สิทธิพิเศษ ณ ร้านอาหารชั้นนำ ลูกค้าสามารถจองที่นั่งในร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังได้ และรับสิทธิพิเศษรับประทานโดยไม่เสียค่าบริการ 1 ท่านเมื่อจองคอร์สอาหารตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

  • สิทธิส่วนลดพิเศษที่สนามกอล์ฟ ลูกค้าสามารถใช้สนามกอล์ฟชื่อดังในญี่ปุ่นได้ในราคาลดพิเศษ

  • บริการนัดพบที่สนามบิน  บริการเพื่อแขกคนสำคัญที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่น

  • บริการห้องรับรองที่ Universal Studio Japan  บริการห้องรับรองและสิทธิพิเศษ Priority Access เพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นก่อนใคร
   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในประเทศไทย

  • บริการสิทธิพิเศษ Platinum Crown Dining สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับสิทธิพิเศษที่ร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับโดยเชฟชาวญี่ปุ่น

  • บริการสิทธิพิเศษ Platinum Daily Dining  อิ่มอร่อยที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง พร้อมส่วนลดสุดพิเศษตลอดปี เช่น โอโตยะ, โยชิโนยะ, ชาบูตง, ซาโบเตน, โมโม พาราไดซ์ อื่นๆ เป็นต้น

  • บริการสิทธิพิเศษ Platinum Journey พิเศษตลอดการเดินทางสู่ญี่ปุ่นกับส่วนลดโรงแรม, Pocket Wifi และประกันการเดินทาง

  • บริการสิทธิพิเศษ Platinum Life Style  สุขทุกวันกับสิทธิพิเศษจากโรงภาพยนตร์และส่วนลดในการช้อปปิ้ง
   - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่นแปลงเงื่อนไข การมอบส่วนลด การมอบสิทธิ์พิเศษบริการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของแต่ละร้านค้า และผู้ให้บริการ เจซีบี เท่านั้น
   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการจาก เจซีบี
และร้านอาหารที่กำหนด

  สิทธิประโยชน์ เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าภายในประเทศไทย

  รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการจาก เจซีบี  โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของ เจซีบี ได้ที่ www.th.jcb

  ส่วนลดทันที 10%

  • เฉพาะร้านค้าปัจจุบันที่ระบุบนเว็บไซต์ของ เจซีบี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • ส่วนลด ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้านค้าที่เข้าร่วม อัตราส่วนลด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

  เครดิตเงินคืน 2%

  • เฉพาะยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป และเกิดภายใต้ร้านค้าที่ร่วมโครงการของผู้ให้บริการ เจซีบี และร้านที่กำหนด อาทิ Fuji, ZEN และ AKA เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้านค้าที่เข้าร่วม อัตราส่วนลด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

  รับส่วนลดและเครดิตเงินคืน 7% ทุกวัน ณ แม็กซ์แวลู แม็กซ์แวลู ทันใจ
  ซูเปอร์มาร์เก็ต และอิออน เพ็ทช้อ

  ส่วนลดทันที 5%

  • เฉพาะสินค้าราคาปกติ โดยไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิวเวลรี่, และสินค้าขายส่งเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกเลิกคืนสินค้า Void ทุกกรณี
  • โปรดทักท้วง ขอรับส่วนลดจากเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ชำระเงินทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรสละสิทธิ์การรับส่วนลด ทั้งนี้สงวนสิทธิ์เรียกรับส่วนลดในภายหลัง

  เครดิตเงินคืน 2% 

  • เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป หลังจากหักส่วนลดแล้วเท่านั้น และรายการต้องเกิดขึ้นภายใน แม็กซ์แวลู แม็กซ์แวลู ทันใจ และ อิออน เพ็ท ช้อป ภายในประเทศไทยทุกสาขา เท่านั้น

ลุ้นกิน บิน เที่ยวญี่ปุ่น แบบ Exclusive มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ฟรีทุกปีกับอิออน

  ลุ้นกิน บิน เที่ยวญี่ปุ่น แบบ Exclusive มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ฟรีทุกปีกับอิออน

  • เฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทุกๆ 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนับคำนวณสิทธิ์ลุ้นรางวัลไปยังหมายเลขของบัตรหลักเท่านั้น
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของสมาชิกบัตร  คำนวณ ดังนี้

   ครั้งที่ คำนวณยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่
   1 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ปีถัดไป
   2 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ปีเดียวกัน
  • ของรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 50 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท ต่อปี ประกอบด้วย
   • แพ็กเก็จทัวร์ ญี่ป่น ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดพร้อมที่พัก รวมมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรางวัล
   • 1 รางวัล สำหรับ 2 ท่าน
   • รางวัลที่ได้รับรวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เรียบร้อยแล้ว
  • การจับรางวัล และประกาศผล ดังนี้

   ครั้งที่ วันที่จับรางวัล วันประกาศผล จำนวนรางวัล
   1 ภายในวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี ภายในวันที่ 30 มิ.ย. ของทุกปี 20 รางวัล
   2 ภายในวันที่ 30 พ.ย. ของทุกปี ภายในวันที 31 ธ.ค. ของทุกปี 30 รางวัล
  • สมาชิกบัตรผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา ณ สิ้นปีภาษี โดยสามารถร้องขอเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบริษัทฯ ซึ่งสมาชิกบัตรผู้โชคดีจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล อาทิ (1) บัตรประชาชนตัวจริง  (2) สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัลและออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สมาชิกบัตรผู้โชคดีจะต้องแสดงตนติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง ตาม วัน-เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการรับรางวัลก่อนการมอบรางวัลทุกครั้ง หากสมาชิกบัตรผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัล และ/หรือไม่สามารถมาแสดงหลักฐานการรับรางวัลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ถือว่าผู้โชคดีรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลผู้โชคดี และรางวัลสำรองตามลำดับ หากในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อสมาชิกบัตรผู้โชคดีได้ และ/หรือ ผู้โชคดีตัวจริงสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไปทันที
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสด หรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์นำ ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นใดเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรางวัล หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งครอบรัวของพนักงานบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

  รับส่วนลด 1,500 บาท กับ เจทีบี (JTB)

  • รับคูปองส่วนลด มูลค่า 1,500 บาท เฉพาะการชำระค่าสินค้า /บริการ มูลค่า 60,000 บาทขึ้นไป และจำกัดการใช้สิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เซลล์สลิป เท่านั้น
  • สมาชิกบัตรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตรเครดิต
  • บัตรกำนัลส่วนลดนี้สามารถรับได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ และ สาขาเอ็มควอเทียร์ ของ เจทีบี เท่านั้น
  • สมาชิกบัตรสามารถรับบัตรกำนัลส่วนลดและใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยแสดงเจตนารับสิทธิ์ส่วนลดจากพนักงานทุกครั้งก่อนการชำระเงินสิ้นสุด
  • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้ทุกกรณี เงื่อนไขเป็นไปตามที่เจทีบีกำหนด
   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

  รับไมล์สะสมจากสายการบิน และรางวัลอื่นมากมายมากมาย

  ทุก 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และทุก 2 คะแนน เท่ากับ 1 ไมล์
  • การสะสมคะแนน แลกไมล์
   • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนอิออน แฮปปี้พ้อยท์
   • ทุก 2 คะแนนอิออน แฮปปี้พ้อยท์ เท่ากับ 1 ไมล์สะสมสายการบิน
   • สายการบินที่ร่วมรายการ สายการบินไทย (Thai Airways) และ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ Japan Airline (JAL) เท่านั้น
  • เงื่อนไขขั้นต่ำการแลกคะแนนเป็นไมล์สะสม ดังนี้
   • จำกัดการแลกไมล์สะสมสูงสุด 1 ครั้ง /ท่าน /วัน/บัตร
   • ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน สำหรับแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พล้ส ROP และ ไมล์สะสม เจแปนไมล์เลจแบงก์ JMB
  • สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะแลกคะแนนอิออน แฮปปี้พ้อยท์ เป็นไมล์สะสมสายการบินนั้น จะต้องมีสถานภาพสมาชิกในรายการสะสมไมล์ของสายการบิน โดยต้องมีหมายเลขของการสะสมไมล์ของสายการบินที่ร่วมรายการอิออน แฮปปี้รีวอร์ด แล้วเท่านั้น
  • ระยะเวลาในการดำเนินการแลก/เปลี่ยน คะแนนสะสม โอนเป็น ไมล์สะสมของสายการบิน ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับจากวันที่สมาชิกดำเนินการแลกผ่านเว็บไซต์สมบูรณ์ และสมาชิกบัตรต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลสมาชิกทุกกรณี
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปัดเศษคะแนนลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่สมาชิกบัตรระบุคะแนนเกินหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุข้างต้น เช่น สมาชิกระบุแลกคะแนน 3,500 คะแนน จะถูกตัดให้เหลือเพียง 3,000 คะแนน เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์คะแนนสะสมเฉพาะที่เกิดจากบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เท่านั้น ไม่สามารถนำคะแนนสะสมของบัตรเครดิตประเภทอื่นรวมกันเพื่อแลกไมล์สะสมได้ทุกกรณี
  • ภายหลังจากสมาชิกบัตรได้ทำการแลกและโอนคะแนนสะสมเป็นไมล์สะสมของสายบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้โอน แลกกลับมาเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตได้ไม่ว่ากรณีใด โดยข้อกำหนด เงื่อนไข และอายุของไมล์สะสม เป็นไปตามที่ สายการบินกำหนด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดการแลกไมล์สะสมผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละสายการบินที่กำหนดไว้
   สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบของรางวัล ไมล์สะสม ได้จาก
   1. รอยัล ออร์คิด พลัส ROP ที่ www.thaiairways.com/rop  หรือ 02 356 1111
   (จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   2. เจแปน แอร์ไลน์ JAL ที่ https://www.th.jal.co.jp
  • สมาชิกบัตรสามารถนำคะแนนสะสมของโปรแกรม อิออน แฮปปี้พ้อยท์ แลกของสมนาคุณอื่นได้ตามปกติ นอกเหนือจากการแลกไมล์สะสมสายการบิน

  สมาชิกบัตรสามารถนำคะแนนสะสมแลก ไมล์เลจการบิน และ/หรือ ของสมนาคุณอื่นๆ ผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์ www.aeon.co.th

  ประกันภัยเดินทาง คุ้มครองมูลค่าสูงสุด 31 ล้านบาท

  รายการความคุ้มครอง รายการความคุ้มครอง
  ผู้ถือกรมธรรม์

  ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ และครอบครัวผู้ถือบัตร (คู่สมรสและบุตร) 

  • ผู้ถือบัตร หมายถึง ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งยังคงสถานะเป็นผู้ถือบัตร และอยู่ในสถานภาพที่ดี 
  • คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และ/หรือผู้ที่ปรากฏชื่อในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผู้เอาประกันซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยกัน 
  • บุตร หมายถึง บุตรของผู้เอาประกันภัยรวมถึงบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่มีอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปี (21 ปี) ซึ่งยังไม่ได้สมรส และไม่ได้ประกอบอาชีพและอยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย
  ผู้รับประกันภัย

  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  เบอร์ฮอตไลน์ โทร 0-2118-7400

  กรมธรรม์

  การประกันภัยการเดินทาง

  การได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครอง

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย ทั้งการเดินทางต่างประเทศหรือในประเทศเที่ยวใดๆ ก็ตามรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม 

  • การเดินทางในประเทศ : การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือธุรกิจ ของผู้เอาประกันภัยที่เดินทางจากที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยไปยังปลายทางในประเทศไทย โดยห่างจากที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยอย่างน้อย 10 กิโลเมตรในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง โดยมีระยะเวลาของการเดินทางในประเทศไทยไม่เกิน 30 วันติดต่อกัน แต่อาจจะขยายระยะเวลาได้ถ้าผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถกลับมายังที่อยู่อาศัยของตนได้  เนื่องจากเหตุการณ์ที่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการคุ้มครองกรณีการเดินทางในประเทศที่เป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย รวมถึงตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักขั้นต่ำจำนวน 2 คืนที่มีการจองล่วงหน้า ที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ 
  • การเดินทางต่างประเทศ : การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือธุรกิจ  ของผู้เอาประกันภัยที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง โดยมีระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศไม่เกิน 60 วันติดต่อกัน แต่อาจจะขยายระยะเวลาได้ ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถกลับมายังประเทศไทยเนื่องจากเหตุการณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกรณีเดินทางต่างประเทศสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย รวมถึงตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์
  การขอเปิดบริการ

  ไม่ต้องขอเปิดบริการ ความคุ้มครองเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ถือบัตรได้ใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์

  อาณาเขตของการคุ้มครอง

  ในประเทศและต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเป็น "ประเทศที่อยู่ในข้อยกเว้นของความคุ้มครอง" ในตารางหรือกรมธรรม์ประกันภัย

  ผู้ขนส่ง

  หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถทัวร์/รถโดยสาร ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งในการเก็บค่าโดยสาร (ยกเว้น รถตู้ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ และรถเช่า) รวมถึงสายการบินต้นทุนต่ำ

  (เพิ่มเติม) รายละเอียดความคุ้มครองของประกัน ซมโปะ
    ความคุ้มครองนี้เฉพาะ โครงการสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

   Coverage for AEON J-Premier Platinum Card project to travel to Japan only

  ความคุ้มครอง/
  Coverage

  รายละเอียด/Details
  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง หากผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเดินทางที่ได้รับความคุ้มครอง และทำให้ผู้ถือบัตรเสียชีวิต ภายใน 180วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ถือบัตรต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในใน โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี
  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จะจ่ายค่าชดเชยให้ 1,000,000บาท
  โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นหลังจากวันที่ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เดินทางออกจากประเทศไทย ดำเนินต่อเนื่องจนถึงวันที่ผู้ถือบัตร เดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยพิจารณาจากการลงตราประทับการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
  Accidental Loss of Life during travel If there is injure to AEON J-Premier Platinum cardholder, which is caused by an accident that occur during the travelling period, under coverage, resulting to loss of life within 180 days from the date of the accident, or the injury causes the cardholder to receive continuous medical treatment as an in-patient in hospital and loss of life later because of such injury, SOMPO Insurance (Thailand) Pcl. shall pay.1,000,000 Baht.
  This coverage will starts from The date when AEON J-Premier Platinum cardholder leaves from Thailand. Continually to the date when arrive to Thailand by considering stamps, from immigration of Thailand.

  ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก:
  • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติด
  • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง
  • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร

  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ที่เกิดขึ้นในเวลา:

  • ขณะแข่งขันกีฬาทุกชนิด
  • ขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์

  Major Exclusions

  Loss or injury arising from/ or in consequence of:

  • Action of the Insured under the influence of alcohol, addictive drugs
  • Suicide or attempt to suicide or sich freiwillig auferlegt
  • Pregnancy, miscarriage, abortion, childbirth

  Loss or injury occurs while:

  • racing or competing of all kinds of sport
  • ride or travel by a motorcycle

  ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางในต่างประเทศ

  หากผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและคาดการณ์ไม่ได้ ในระหว่างระยะเวลาเดินทางที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นผลทำให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ตามมาตรฐานทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

  บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  Medical expenses occur during travelling in overseas

  If AEON J-Premier Platinum cardholder is injured from an sudden and unforeseeable accident or sickness during the travelling period under coverage, causes AEON J-Premier Platinum cardholder to seek medical treatment as either an inpatient or outpatient, The company shall give compensation for necessary and reasonable expenses that AEON J-Premier Platinum cardholder paid actually, but is not more than the maximum limit of sum insured as stated in the policy schedule.

  ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก:

  • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดกชนิด
  • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเองยานยนต์
  • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตรนเองยานยนต์
  • ผู้เอาประกันภัยเป็นหรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นหรือได้รับการรักษาเนื่องจากโรคหัวใจ ปอด ความดัน เนื้องอกร้ายแรง หรืออาการที่เกี่ยวเนื่ององยานยนต์
  • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันออกเดินทาง การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรมต์
  • ภาวะทางการแพทย์ที่ผู้ถือบัตรได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างการเดินทางครั้งก่อนภายใต้ความคุ้มครองตามบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ที่เกิดขึ้นในเวลา:

  • ขณะแข่งขันกีฬาทุกชนิด
  • ขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์

  การรักษา หรือการรักษาต่อเนื่อง ภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน

  ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ

  Major Exclusions

  Loss or injury arising from/ or in consequence of the following causes:

  • Action of the Insured under the influence of alcohol, addictive drugs
  • Suicide or attempt to suicide or sich freiwillig auferlegt
  • Pregnancy, child birth, abortion, or miscarriage
  • Heart disease, lunge, high blood pressure, serious tumor or related symptom
  • Chronic Disease, illness, injuries that the cardholder does not receive treatment before the travelling date, congenital abnormalities, developmental issues or genetic disease.
  • medical conditions for which the cardholder has claimed during a previous trip, under the coverage of this AEON J-Premier Platinum card

  Loss or injury occurs while:

  • racing or competing of all kinds of sport
  • riding or travelling by motorcycle

  Treatment and continuing treatment after returning to Thailand Treatment which is not considered a modern medicine

  Any expenses for medical evacuation or repatriation of mortal remains

  ความคุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

  หากกระเป๋าเดินทางของผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม มาถึงจุดหมายปลายทางล่าช้ากว่าการมาถึงของผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เนื่องจากความผิดพลาดของสายการบิน บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมถึงของใช้ที่จำเป็น ดังนี้

  1. เที่ยวบินขาออกจากประเทศไทย

  บริษัทฯ จะจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด 2,000 บาท สำหรับการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง หากการล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงการสูญหาย เนื่องจากความผิดพลาดของสายการบิน บริษัทฯ จะจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสำหรับส่วนที่ไม่สามารถเรียกร้องจากสายการบินได้ สูงสุด 15,000 บาท บริษัทคุ้มครองค่าใช้จ่ายรวมสูงสุด 15,000 บาท

  2. เที่ยวบินขาเข้าประเทศไทย

  บริษัทฯ จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด 2,000 บาท สำหรับการล่าช้าที่เกินกว่า 6 ชั่วโมง หากเป็นการสูญหายจากความผิดพลาดของสายการบิน บริษัทฯ จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสำหรับส่วนที่ไม่สามารถเรียกร้องจากสายการบินได้ สูงสุด 5,000 บาท บริษัทคุ้มครองค่าใช้จ่ายรวมสูงสุด 5,000 บาท

  Baggage delay

  If AEON J-Premier Platinum cardholder’s baggage arrive at the destination airport delayed after the arrival of AEON J-Premier Platinum cardholder due to misdirect or temporarily misplace by the airlines, the SOMPO Insurance (Thailand) PLC (SOMPO). shall responsible for actual cost of buying essential cloth or necessary items as follows,

  1. Outbound travel from Thailand

  SOMPO covers up to 2,000 Baht after every 6 consecutive hours delayed. If the delay is over 24 hours or the baggage is finally lost due to mishandle of airlines, The rest amount which is not compensate by the airlines will covers up to 15,000 Baht The maximum total amount that SOMPO will cover is 15,000 Baht

  2. Inbound travel to Thailand

  SOMPO covers up to 2,000 Baht after 6 consecutive hours delayed and if the baggage is finally lost due to mishandle of airlines, The rest amount which is not compensate by the airlines, SOMPO will covers up to 5,000 Baht. The maximum total amount that SOMPO will cover is 5,000 Baht

  การเดินทางล่าช้าของเที่ยวบิน

  หากเที่ยวบินที่ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ใช้โดยสารกลับประเทศไทย ต้องออกเดินทางล่าช้าไปจากกำหนดการตามปกติเกินกว่า 6 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยเป็นการล่าช้าที่มีสาเหตุโดยตรงจากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือภัยธรรมชาติต่อสนามบิน หรือการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน หรือการนัดหยุดงานโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือลูกจ้างของสนามบิน หรือประกาศห้ามบินจากหน่วยงานที่มีอำนาจจากเหตุผลด้านความปลอดภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยให้สูงสุด 3,000 บาท

  Flight Delay

  If the cardholder’s return flight to Thailand delay from the scheduled for more than 6 consecutive hours due to weather condition or natural disaster that directly cause to the departure or destination airport, or malfunction of equipment to the flight, or a strike by employee of airline, or an authorized department does not allow airplane to takeoff due to security reason, SOMPO will responsible benefit up to 3,000 Baht

  ข้อยกเว้น

  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้ถือบัตร ความล่าช้าจากสาเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนการขอเอาประกันภัย

  Exclusions

  Loss or damage to the Insured’s privilege of the journey or delay that the Insured can expect or know before applying this cover


AEON-(new)_japan_leaflet

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตเจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

 

 • จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี
  จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตอิออนเจซีบี ในการบริการข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ทั้งในส่วนของแผ่นพับข้อมูลของร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยว,บริการจองโรงแรม, ร้านอาหาร, บัตรโดยสารรถไฟ JR และทัวร์, บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการทั่วไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

 

 • บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี (JCB Plaza Lounge)
  บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออนเจซีบีใน 9 ประเทศ โดยบริการข้อมูลต่างๆ เช่น แนะนำร้านค้า, ข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น,บริการช่วยสำรองโรงแรม, ร้านอาหาร, ทัวร์และบัตรโดยสารต่างๆ, บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน, บริการคู่มือข้อมูลท่องเที่ยวและบริการต่างๆ อีกมากมาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

 •  บริการข้อมูลและความช่วยเหลือแก่สมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี (JCB Plaza Call Center)
  บริการช่วยเหลือในด้านข้อมูลและความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่สมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี
  รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza-call-center/

 

 • บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน (JCB Airport Lounge)
  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เพื่อใช้บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน 59 แห่งในเอเชีย
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/

 

 • บริการเลขาช่วยเหลือพิเศษ (JCB Platinum Concierge Desk)
  บริการเลขาช่วยเหลือพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองการบริการรวมถึงความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพียงหนึ่งสายสามารถอำนวยความสะดวกให้คุณทุกที่ ทุกเวลา โดยมีเบอร์โทรฟรีคอยให้บริการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/concierge-desk/

 

 • บริการเช่ารถพร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ (JCB Platinum Car Rental Service)
  รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ซึ่งมีให้บริการมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม เท่านั้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/car-rental/

  

 • บริการสำรองห้องพักพร้อมสิทธิพิเศษ (JCB Platinum Hotel Services)
  บริการสำรองห้องพักในโรงแรมชั้นนำมากกว่า 6,000 แห่งในญี่ปุ่นพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/hotel/

 

 • บริการสำรองที่นั่งร้านอาหาร (JCB Platinum Restaurant Services)
  บริการสำรองที่นั่งในร้านอาหารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นพร้อมสิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/restaurant/

 

 • บริการจองสนามกอล์ฟในญี่ปุ่น ( JCB Platinum Golf  Benefits)
  บริการจองสนามกอล์ฟชั้นนำในญี่ปุ่นด้วยอัตราพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/golf-benefits/

 

 • บริการช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน(JCB Airport Meeting Services)
  บริการช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน ณ สนามบินในญี่ปุ่นเพื่อรับรองบุคคลสำคัญที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-meeting/สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ในประเทศไทย

 

 • โปรโมชั่น Platinum Journey
  ให้ทุกการเดินทางไปญี่ปุ่นของคุณพิเศษสะดวกกว่าใครกับหลากหลายเอกสิทธิ์ เช่น บริการเช่า Pocket Wi-Fi ในราคาพิเศษ ส่วนลดประกันภัยการเดินทาง รับส่วนลดพิเศษเมื่อจองห้องพักที่ญี่ปุ่น เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/journey/
  วันนี้-31 ธันวาคม 2561

 •  โปรโมชั่น Platinum Lifestyle
  รับสิทธิพิเศษในร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/privileges/
  วันนี้-31 ธันวาคม 2561

 

 • โปรโมชั่น Platinum Crown Dining
  รับอาหารเมนูพิเศษในร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ 25 แห่งที่ร่วมรายการเมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัมเฉพาะร้านที่ร่วมรายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/crown-dining/
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

 • โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสำหรับลูกค้าบัตร JCB มีทั้งส่วนลดและสิทธิพิเศษจากสินค้าและบริการต่างๆ ทั่วโลก
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/promotions/

 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 - 75 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน,ที่ทำงานและมือถือ
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ
file
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ 
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick


หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
   - บัตรหลัก
ฟรี
   - บัตรเสริม
ฟรี
   1.3 ค่าธรรมเนียมรายปี 
   - บัตรหลัก
500 บาท
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด
   - บัตรเสริม   250 บาท
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
18% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก

หมายเหตุ :

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-phone
 • 2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อิออน
 • i-mail
 • 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • i-approved
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน
 • สมัครด้วยไปรษณีย์
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-mail
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • i-approved
 • 3. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน
 • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-approved
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 3. รับบัตรเครดิตอิออน