X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

ดิจิทัล ยัวร์แคช

สินเชื่อ เติมสุข

บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ

พิเศษ! สมัครผ่านแอปพลิเคชันวันนี้ และมียอดใช้จ่ายครบกำหนด รับ e-Coupon ลาซาด้า 200 บาท*
1 มิถุนายน 2567 - 31 สิงหาคม 2567

แบ่งชำระรายเดือนกับโปรแกรม AEON Happy Pay ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกประเภท ที่ร่วมรายการฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ทุกสาขา

ข้อเสนอพิเศษสุด :
รับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Deerma รุ่น VC811 มูลค่า 3,190 บาท* คลิก

 

• กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

 

แบ่งชำระสินค้า 0% นาน 3 เดือน

 • แบ่งชำระรายเดือนกับโปรแกรม AEON Happy Pay ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกประเภทที่ร่วมรายการฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ทุกสาขา

แบ่งชำระสินค้า 0.59% ต่อเดือน นาน 18 เดือน

 • รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ต่อเดือน นานสูงสุด 18 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุด 13.02% ต่อปีโดยประมาณ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก) เมื่อแบ่งชำระรายเดือนกับโปรแกรม AEON Happy Pay สำหรับสินค้าทุกประเภท ที่ร่วมรายการฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป ทีห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซี เอ็กตร้า ทุกสาขา

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี

สิทธิพิเศษจาก BIG POINT

 • บิ๊กพอยต์สะสมได้ทุกบาทเมื่อช้อปที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี, บิ๊กซี ฟู้ดเพลส, บิ๊กซี ดีโป, ร้านยาเพรียว ทุกสาขา และบิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์  พร้อมรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าชั้นนำเพียงแสดงใบเสร็จบิ๊กซีที่มีหมายเลขบิ๊กพอยต์ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bigcard.bigc.co.th

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟต้องมีวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ทำรายการมากกว่ามูลค่าสินค้าที่ทำรายการแบ่งชำระ โปรดตรวจสอบวงเงินผ่านเครื่องอีดีซี ณ จุดขาย หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2329-7788 ณ วันที่ทำรายการ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การกำหนด/เปลี่ยนแปลงวงเงิน และเงื่อนไขการชำระคืนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบสิทธิพิเศษ ในกรณีมีการใช้บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ โดยทุจริต การใช้เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ และ/หรือการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • สมาชิกบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟต้องคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรสินเชื่อที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินบัตรเครดิต และ/หรือสินเชื่อทุกประเภทของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ หากพบความชำรุดบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th/bigc/ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 8,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์บ้าน, หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ
file
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

 

หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติ
  สินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
 
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี

 

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
2.1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
2.2 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อยัวร์แคช
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
2.3 ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช
- ฟรี ค่าธรรมเนียมเฉพาะ ATM ธ.กรุงเทพ
- ATM พันธมิตร ค่าธรรมเนียม 13 บาท / รายการ

 

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 ส.ค.63 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอิออน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทาง AEON THAI MOBILE แอปพลิเคชัน
 • Icon-02.png
 • 1. กดเลือกเมนูสมัครบัตร
 • Icon-04.png
 • 2. สแกนบัตรประชาชนตัวจริง
 • Icon-03.png
 • 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

 • Icon-04.png
 • 4. อัปโหลดสลิปเงินเดือน, สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
 • Icon-10.png
 • 5. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID
 • Icon-08.png
 • 6. สแกนใบหน้าและส่งใบสมัคร
 •  
 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-approved
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 3. รับบัตรเครดิตอิออน