X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของอิออน ลองเข้ามาตรวจสอบในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ หรือแม้ไม่มีข้อสงสัย ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้

1. บัตรอิออนมีประเภทอะไรบ้าง


2. ดิจิทัล ยัวร์แคช คืออะไร?

  ดิจิทัล ยัวร์แคช คือ บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้บัตร สามารถใช้ บริการต่างๆในรูปแบบดิจิทัลผ่านทาง AEON THAI MOBILE Application ได้ทันที ที่อนุมัติวงเงิน
  1. โอนวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชเข้าบัญชีพร้อมเพย์
  2. กดเงินสดโดยไม่ใช้บัตร ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ
  3. ผ่อนสินค้าโดยไม่ใช้บัตร ด้วยสินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์


3. สามารถสมัครบัตรผ่านช่องทางใดได้บ้าง


4. เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต ต้องใช้อะไรบ้าง

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนาทะเบียนราษฎร์
  3. เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนภายใน 3 เดือน ล่าสุด หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด
  4. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
  5. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)


5. การสมัครบัตรเครดิต บัตรสมาชิก และบริการสินเชื่อออนไลน์ผ่าน AEON THAI MOBILE Application คืออะไร?

  คือการสมัครบัตรผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนใบหน้า และไม่ต้องเซ็นเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม 


6. การสมัครบัตรผ่าน AEON THAI MOBILE Application ต้องเตรียมตัวอย่างไร?


7. การสมัครบัตรผ่าน AEON THAI MOBILE Application ต้องทำอย่างไร?


8. ข้อดีของการสมัครบัตรผ่าน AEON THAI MOBILE Application

  - ไม่ต้องเซ็นเอกสาร
  - ไม่ต้องไปสาขา
  - ไม่มีค่าบริการ


9. สินเชื่อเติมสุข มีคุณสมบัติอะไรบ้าง และต้องดำเนินการอย่างไร


10. ตรวจสอบสถานะการสมัคร ผลการอนุมัติ อย่างไร

  ทางบริษัทฯจะพิจารณาใบสมัครของท่านและจะทราบผลการพิจารณาสินเชื่อภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสาร (ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาของบริษัท)
  หากบัตรของท่านได้รับการอนุมัติทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง SMS หรือท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาสินเชื่อผ่าน AEON THAI MOBILE Application  และผ่านทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 0-2665-0123 กด 3 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 


11. การตรวจสอบผลการสมัครผ่าน AEON THAI MOBILE Application

  ลูกค้าใหม่ ไปที่เมนู ตรวจสอบผลการสมัคร 
  ลูกค้าสมาชิก ไปที่เมนู My Card >> My App 


12. กรณีเปิดการใช้งานบัตรเครดิต ต้องทำอย่างไร (เปิดบัตร/ ยืนยันบัตร)

  1. เปิดบัตรผ่าน AEON THAI MOBILE  Application
  2. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ที่ www.aeon.co.th
  https://www.aeon.co.th/memberservice/th/cardactivation
  3.เปิดบัตรผ่านทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)  เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 4
  หมายเหตุ บัตรเครดิตจะสามารถใช้งานได้เมื่อมีการเปิดใช้งานบัตรที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น

  QR Code

  activation_th

  หมายเหตุ บัตรเครดิตจะสามารถใช้งานได้เมื่อมีการเปิด ใช้งานบัตรที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น


13. อัตราดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตอิออน เท่าไร

  1. ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สำหรับเบิกเงินสดล่วงหน้า ซื้อสินค้าและบริการ 16% ต่อปี ( มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563 )
  2. ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดเงินที่เบิกถอน (ไม่รวม VAT 7%)
  **ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


14. สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือผ่านช่องทางใดได้บ้าง

  1. ผ่าน AEON THAI MOBILE Application
  2. ผ่านเว็บไซด์ www.aeon.co.th
  2. ผ่าน AEON LINE 
  3. ผ่านทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ  0-2665-0123 แล้วกด 1


15. ขอออกบริการสินเชื่อออนไลน์ ใหม่ ต้องทำอย่างไร

  1. ติดต่อที่สาขาอิออน
  2. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 0-2665-0123


16. อิออน แฮปปี้ แพลน คืออะไร

  โปรแกรมแบ่งชำระค่าใช้จ่ายรายการซื้อสินค้า และ/หรือการบริการที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต มาเป็นการแบ่งชำระรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ภายในวงเงินบัตรเครดิต ซึ่งจะไม่รวมถึงการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว สินเชื่อเงินกู้ ค่าปรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทุกประเภท


17. อิออน แฮปปี้ แพลน มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

  1. อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก 
  2. ยอดซื้อสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ
  3. ยอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน
  4. สามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระ เป็น 3,6,9 และสูงสุด 10 เดือน
  5. เมื่อยืนยันทำรายการแล้วไม่สามารถยกเลิกได้


18. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้อย่างไร


19. สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทางใดได้บ้าง

  1. ทำการแลกผ่าน AEON THAI MOBILE Application ที่เมนู Happy Reward
  2. ทำการแลกผ่าน เว็บไซต์ ที่เมนู AEON Happy Rewards
  ดำเนินการจัดส่งประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับแบบฟอร์มคำสั่งการแลกของรางวัล


20. บัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน คือ อะไร?

  คือ บริการบัตรเครดิต โดยไม่มีบัตรพลาสติก สามารถใช้ บริการต่างๆในรูปแบบดิจิทัลผ่านทาง AEON THAI MOBILE


21. คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน?

  1. สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  3. มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  4. อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
  5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ


22. วิธีสมัครและช่องทางการสมัครบัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน ?

  สามารถสมัครได้ผ่าน AEON THAI MOBILE Application แบบแนบบเอกสาร (ไม่สามารถสมัครแบบ Second card ได้) รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.aeon.co.th/ndid/


23. บัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน สมัครบัตรเสริมได้หรือไม่?

  ไม่สามารถสมัครบัตรเสริมได้


24. บัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าธรรมเนียมรายปี?

  ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และฟรีค่าธรรมเนียมรายปี


25. บัตรเครดิต ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน มีหมายเลขบัตรเหมือนบัตรเครดิตอื่นๆหรือไม่?

  สามารถตรวจสอบข้อมูลจำเพาะบัตรเพิ่มเติมผ่าน AEON TH Mobile app
  • ชื่อผู้ถือบัตร
  • หมายเลขบัตร
  • วันหมดอายุ
  • รหัส CVV