X

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่างวด, ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ได้หลากหลายวิธี เช่น เคาน์เตอร์สำนักงานสาขาของบริษัทอิออนฯ, การชำระเงิน ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติของบริษัทอิออนฯ ตามสถานที่ ที่ให้บริการตามจุดต่าง ๆ และเคาน์เตอร์บริการรับชำระเงินอื่น ๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เคาน์เตอร์ธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์

เคาน์เตอร์ธนาคาร

กรณีหากจ่ายเป็นเช็คสั่งจ่าย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และขีดคร่อมหรือผู้ถือ โปรดระบุหมายเลขบัตรเครดิต และเลขที่สัญญาไว้ที่ ด้านหลังของเช็คหากต้องการชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค ให้กรอกรายละเอียดในใบชุดชำระเงิน ซึ่งได้แนบมา พร้อมใบแจ้งการชำระเงินในแต่ละเดือน

ธนาคาร กรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัด
ธนาคารยูโอบี 15 บาท 20 บาท
ธนาคารทหารไทย 15 บาท 15 บาท
ธนาคารกรุงไทย 15 บาท 20 บาท
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 15 บาท 15 บาท
ธนาคารออมสิน 15 บาท 15 บาท
ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท 30 บาท
ธนาคารธนชาต 10 บาท 10 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 15 บาท 15 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท 30 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท 30 บาท
ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท 30 บาท
*กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดของแต่ละธนาคารไปด้วย

หักบัญชีอัตโนมัติ

คุณสามารถชำระเงินด้วยวิธีที่สะดวก คือ หักผ่านบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ของคุณได้
ธนาคาร การบริการเช่าซื้อ การบริการสินเชื่อเงินกู้ บัตรเครดิต
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

ผ่าน ATM

หากคุณมีบัตร ATM ของธนาคารใดก็ตามคุณสามารถทำรายการชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารโดยชำระเงินขั้นต่ำของแต่ละรายการ
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของแต่ละธนาคาร
ธนาคาร เว็บไซต์
ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th
ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsri.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
เงื่อนไขการดำเนินงาน
1. ต้องมีบัญชีธนาคารหรือบัตร ATM
2. กรุณาเตรียมเงินให้เพียงพอกับยอดการ ชำระขั้นต่ำ
3. กรุณาเก็บใบเสร็จที่ชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
 • ช่องทางการชำระเงิน
 • เครื่องรับชำระเงิน AEON
 • สถานที่
 • อิออนทุกสาขา
 • ค่าธรรมเนียม
  กรุงเทพและปริมณฑล | ต่างจังหวัด
 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงื่อนไข
 • โปรดนำบัตรสมาชิกอิออน, บัตรเครดิตอิออน หรือใบแจ้งยอดการชำระเงินมาด้วย เมื่อมาชำระค่างวดเป็นเงินสดที่เครื่องรับชำระเงินของบริษัทอิออน ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็สามารถชำระได้ที่ตู้อิออนทุกสาขา โดยฟรีค่าธรรมเนียม โปรดนำบัตรสมาชิกอิออน, บัตรเครดิตอิออน หรือใบแจ้งยอดการชำระเงินมาด้วย เมื่อมาชำระค่างวดเป็นเงินสดที่เครื่องรับชำระเงินของบริษัทอิออน ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็สามารถชำระได้ที่ตู้อิออนทุกสาขา โดยฟรีค่าธรรมเนียม
 • วิธีใช้

บริการบัตรเครดิต

 • 1. เลือก "บริการบัตรเครดิต"
 • 2. เลือกบริการที่ต้องการ
 • 3. ถอนเงินสด
  เลือก "ถอนระบุจำนวน"
  หรือ "ถอนเงินด่วน"
  *ต้องระบุจำนวนเงินเป็น หลักพันบาท
 • 4. สอบถามยอดค้างชำระ แสดงยอดค่าใช้จ่ายของ บริการที่ท่านมีอยู่
 • 5. ตรวจสอบวงเงินคงเหลือแสดง "ยอดเงินคงเหลือที่ถอนได้" และ "วงเงินรวมคงเหลือ"สำหรับบริการอื่น

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

 • 1. เลือก "บริการเบิกเงินกู้"
 • 2. ใส่เลขที่สัญญาเงินกู้ 12 หลักเลขที่สัญญาจะ ขึ้นด้วย 803-**-******-*
 • 3. เครื่องจะแสดงเงินกู้ ที่ได้รับ
 • 4. ระบุเงินกู้ที่ได้รับ ต้องระบุจำนวนเงินทั้ง จำนวนที่ได้รับ)

บริการรับชำระเงิน การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรอิออนเอ็กซ์เพรส การ์ด

 • 1.หน้าหลัก "ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ"
 • 2. เลือก "บริการรับชำระเงินอิออน"
 • 3. แสดงรายการข้อมูลหักบัญชีอัตโนมัติ
 • 4. กรณีเลือก "ชำระแบบขั้นต่ำทั้งหมด"
 • 5. แสดงรายการข้อมูลหักบัญชีอัตโนมัติ
 • 6. แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายตามรายการ
 • 7. แสดงสถานะการดำเนินการของเครื่อง
 • 8. ยืนยันจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 • 9. แสดงรายการข้อมูลหักบัญชีอัตโนมัติ
 • 10 .การทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 • 11 .รับเงินหรือบัตรคืน "ขอบคุณที่ใช้บริการ"

บริการรับชำระเงิน การชำระเงินผ่านบาร์โค้ดของใบแจ้งการชำระเงิน

 • 1. เลือก "กดเพื่อทำรายการ ผ่านบาร์โค้ด" และแนบบาร์ โค้ดที่ช่องอ่าน (ใช้บาร์โค้ด ด้านขวาบนของใบแจ้งการ ชำระเงิน)
 • 2. เลือกรายการชำระเงิน ที่ต้องการ - ชำระบริการบัตรเครดิต กด CR
  - ชำระสินค้าเงินผ่อน กด HP
  - ชำระเงินกู้ กด PL
 • 3. เลือกประเภทรายการชำระเงิน
  - ชำระขั้นต่ำหรือชำระเต็ม
  - ระบุจำนวนเงิน (ถ้าไม่ต้องการชำระชั้นต่ำหรือจำนวนเต็ม)
 • 4. เลือกยืนยันเพื่อชำระเงิน (ถ้าต้องการชำระเงินเพิ่ม ให้เลือก "เพิ่มธนบัตร")
 • 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้รอรับ "บัตร" และ "ใบบันทึกรายการ" เพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐาน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ค่าธรรมเนียม
15 บาท / รายการ
ชำระค่างวดผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งมีเครื่องหมาย COUNTER SERVICE

เว็บไซต์
http://www.counterservice.co.th
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-665-0123

เงื่อนไข
1. กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ด้วยทุกครั้ง
2. กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ : กรณีท่านไม่ได้รับใบแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถใช้บัตรเครดิต/ บัตรประชาชน/ บัตรสมาชิก ยื่นชำระเงินแทนใบแจ้งชำระเงินได้

ที่ทำการไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียม
10 บาท/ รายการ (ไม่รวมภาษี 7%)
ชำระเงินสดได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง โดยนำใบแจ้งการชำระเงิน ที่มีบาร์โค้ดไปยื่นที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน

เว็บไซต์
http://www.thailandpost.co.th

เงื่อนไข
โปรดนำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดยื่นที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยทุกครั้ง

เทสโก้ โลตัส

ค่าธรรมเนียม
10 บาท / รายการ
ชำระค่างวดผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เทสโก้ โลตัส

เว็บไซต์
http://www.tescolotus.com
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1712

เงื่อนไข
กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดไปยื่นที่เคานเตอร์แคชเชียร์เทสโก้ โลตัส ด้วยทุกครั้ง

เอ็ม เปย์ สเตชั่น

ค่าธรรมเนียม
15 บาท / รายการ
ชำระค่างวดได้ที่เคาน์เตอร์รับชำระ เอ็ม เปย์ สเตชั่น ทั่วประเทศ

เว็บไซต์
http://www.ais.co.th

เงื่อนไข
กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดไปชำระค่างวดได้ที่จุดรับชำระเงิน mPAY STATION ทั่วประเทศ (เอ็ม เปย์ สเตชั่น)

ทรู พาร์ทเนอร์

ค่าธรรมเนียม
15 บาท / รายการ
ชำระค่างวดได้ที่ TRUE Partner

เว็บไซต์
http://www.truecorp.co.th

เงื่อนไข
กรุณานำใบแจ้งการชำระค่างวดที่มีบาร์โค้ดไปชำระค่างวดได้ที่ TRUE Partner

เซ็นเพย์

ค่าธรรมเนียม
7 บาท / รายการ (ระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)
ชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ จุดชำระเงินในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่มีเครื่องหมาย CenPay ทั่วประเทศ

เว็บไซต์: http://www.centralfinancialproduct.com/cenpay

เงื่อนไข
1. กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปที่เคาน์เตอร์ เซ็นเพย์ ด้วยทุกครั้ง
2. กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ: กรณีท่านไม่ได้รับใบแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถแสดงบัตรสมาชิกอิออน หรือบัตรเครดิตอิออน หรือบัตรประชาชน เพื่อยื่นชำระเงินแทนใบแจ้งชำระเงินได้