บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริการต่างๆ
เช็คยอดและวงเงิน
ตรวจสอบยอดชำระและวงเงินคงเหลือในหน้าจอเดียวกัน
PAY NOW
ชำระรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารของคุณเอง (Pay Now)
ระบบความปลอดภัย
เข้าระบบด้วยรหัสผ่าน และใช้ลายนิ้วมือ
แนะนำบริการ
รู้จักกับ AEON THAI MOBILE
การใช้งาน PAY NOW (K-Bank)
การใช้งาน PAY NOW (BBL)
  • วิธีการใช้งาน
ลงทะเบียน
*ลูกค้าสมาชิกอิออนออนไลน์ เริ่มเข้าสู่ระบบที่ Step 2
เข้าสู่ระบบ
เปิดใช้งานบัตร
คำถามที่พบบ่อย
เป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของ บริษัทอิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน เปิดบริการให้ สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตอิออน/บัตรสมาชิกที่ออกให้ภายในประเทศไทย ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการเพื่อดูข้อมูลทางการเงิน/วงเงินคงเหลือของบัตรได้ โดยการลงทะเบียนกับ " บริการสมาชิกอิออน” และลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสามารถระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานได้ทั้งแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์
AEON THAI MOBILE สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี (ยกเว้นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต ที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ)
ใช้กับระบบปฎิบัติการ iOS8.0 และ Android 4.0 หรือ สูงกว่า
ไม่ได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ที่ www.aeon.co.th
คือ ฟังก์ชั่นเพื่อชำระสินเชื่อของบริษัทอิออนฯ ผ่าน AEON THAI MOBILE APPLICATION โดยยอดที่ชำระเงินหักจากบัญชีธนาคารของคุณ การชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นจะออนไลน์เข้าระบบทันทีที่คุณชำระเงิน และ สามารถใช้วงเงินได้ทันที (ยกเว้นอาจจะมีในบางกรณีที่ยอดเงินอาจจะไม่ออนไลน์ ) สำหรับการใช้งานฟังก์ชั่น PAYNOW ชำระเงินนั้น สามารถเลือกชำระกับธนาคารกสิกรไทย-ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น (ธนาคารอื่นๆจะขยายเพิ่มบริการต่อไป ) บริการนี้คุณต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนเปิดบริการกับ KPLUS ธนาคารกสิกรไทยควบคู่กับ อิออนไทยโมบายล์แอพพลิเคชั่น

สำหรับผู้ใช้ธนาคารกรุงเทพเมื่อใช้PAYNOWกรุณาเตรียมบัตรATMของธนาคารเพื่อใช้การลงทะเบียนการหักบัญชีแบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จก็สามารถชำระเงินได้เพียงยืนยันการชำระเงินของคุณทันที
(เฉพาะผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถสมัครบริการหักบัญชีแบบออนไลน์ได้)
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอุปกรณ์ของคุณ
  • ตรวจสอบพี้นที่ว่างในการจัดเก็บหน่วยความจำอุปกรณ์ของคุณ
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์มือถือ
  • ยืนยันระบบปฎิบัติการของอุปกรณ์ตรงกับความต้องการหรือไม่
  • เครื่องที่ผ่านการ Jailbreaked/Rooted Device ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
สามารถเข้าใช้งานด้วย ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน (Username/Password ) ได้
0 THB