X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของอิออน ลองเข้ามาตรวจสอบในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ หรือแม้ไม่มีข้อสงสัย ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้

1. ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / Email Address ต้องทำอย่างไร ?

  1. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
  2. ส่งแฟกซ์ สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุที่อยู่ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และเบอร์ติดต่อ แฟกซ์มาที่ 0-2430-5120 และ 02-430-5121
  3. ทำรายการผ่านระบบออนไลน์ที่เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

2. แจ้งอายัดบัตรเนื่องจาก บัตรสูญหาย, ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร

  กรณีบัตรสูญหาย

  1. ติดต่อศูนย์บริการอายัดบัตร ที่เบอร์ 0-2665-0123 กด 5
  2. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิกอิออนออนไลน์ สามารถอายัดได้ที่ อายัดบัตร

  กรณีบัตรชำรุดและขอออกบัตรใหม่
  ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาอิออนทั่วประเทศเพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้อง ขอออกบัตรใหม่


3. Aeon Happy plan คืออะไร

  โปรแกรมแบ่งชำระค่าใช้จ่ายรายการซื้อสินค้า และ/หรือการบริการที่เกิดจากการใช้บัตร เครดิต มาเป็นการแบ่งชำระรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ภายในวงเงินบัตรเครดิต ซึ่งจะไม่รวมถึงการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว สินเชื่อเงินกู้ ค่าปรับ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทุกประเภท


4. ต้องการสมัคร Happy plan มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

  1. อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
  2. เป็นยอดซื้อสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ
  3. ยอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน
  4. สามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระ เป็น 3,6,9 และสูงสุด 10 เดือน
  5. ทำรายการแบ่งชำระระหว่างบัญชี (วันที่ 11 เดือนปัจจุบัน ถึงวันที่ 10 เดือนถัดไป)
  6. เมื่อยืนยันทำรายการแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

5. AEON Happy plan สามารถทำผ่านช่องทางใดบ้าง

  1. ผ่านแอพพลิเคชั่น อิออนไทยโมบาย
  2. ผ่านเว็บไซต์อิออนที่ AEON Happy Plan
  3. ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 6 กด 2

6. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้อย่างไร


7. สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทางใดบ้าง


8. กรณีแลกคะแนนสะสมแล้ว ใช้ระยะเวลาการจัดส่งของรางวัลนานเท่าไร

  ดำเนินการจัดส่งประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับแบบฟอร์ม คำสั่งการแลกของรางวัล


9. การเติมเงินโทรศัพท์มือถือมีช่องทางใดบ้าง

  สามารถเติมเงินได้ 2 ช่องทางคือ

  1. ผ่านเครื่อง ATM ของอิออน
  2. ชำระด้วยเงินสดที่ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติอิออน Depositor

10. ช่องทางการชำระเงิน

  1. ชำระผ่าน AEON THAI MOBILE " PAY NOW "
  2. ชำระที่ตู้รับชำระเงินของอิออน
  3. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
  4. ชำระที่จุดบริการชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  5. ชำระออนไลน์ผ่าน Internet banking
  6. ชำระโดยการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ

  ** ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทางการชำระเงิน


11. ช่องทางการตรวจสอบยอดการชำระเงิน

  1. ผ่านแอปพลิเคชั่น อิออนไทยโมบาย
  2. ตรวจสอบยอดชำระผ่านบริการอิออน ออนไลน์
  3. ตรวจสอบข้อมูลสรุปยอดใช้บัตรผ่าน AEON LINE 
  4. ตรวจสอบยอดชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ (Depositor) ของอิออน
  5. ตรวจสอบยอดชำระผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 2
  6. ตรวจสอบยอดชำระผ่านเอกสารใบแจ้งการชำระเงิน

12. วันครบกำหนดชำระและวันสรุปยอดบัญชี

  บริษัทสรุปยอดบัญชี ณ วันที่ 10 ของทุกเดือน และ ครบกำหนดชำระ วันที่ 2 ของเดือนถัดไป


13. กรณีชำระเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามกรณีชำระเงินเกินกำหนด เรียกเก็บไม่เกิน 100บาท ต่อรอบบัญชี (ไม่รวม VAT 7%)


14. หากต้องการรับ SMS ยอดชำระต้องทำอย่างไร

  สามารถขอรับ SMS แจ้งยอดชำระที่เบอร์ 0-2665-0123 กด 2 และ กด 3


15. กรณีที่ไม่ได้รับใบแจ้งการชำระเงิน จะสามารถชำระเงินได้โดยวิธีใดบ้าง

  1. ชำระผ่าน อิออนไทยโมบาย ฟังก์ชั่น " PAY NOW "
  2. ใช้บัตรสมาชิก หรือบัตรเครดิตของอิออนชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ Depositor
  3. ใช้บาร์โค้ดจากใบแจ้งการชำระเงินชุดเดิมชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ Depositor หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  4. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
  5. ใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาจากสำเนาสัญญาเช่าซื้อชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

16. สามารถขอเพิ่มวงเงินได้อย่างไร

  1. ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
  2. กรอกเอกสารคำร้องและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น บัตรประชาชน, บัตรอิออน,เอกสารแสดงรายได้)
  3. รอผลการอนุมัติไม่เกิน 2 สัปดาห์ เบื้องต้นต้องมีการใช้งานบัตรและชำระตรง ต่อเนื่อง โดยภายใน 6 เดือนล่าสุดต้องไม่มีการปรับเพิ่มวงเงินมา
  ก่อน จึงจะสามารถยื่นปรับเพิ่มวงเงินได้ค่ะ


17. บัตรหมดอายุทำอย่างไร

  ทางบริษัทจะจัดส่งบัตรให้ลูกค้าอัตโนมัติ กรณีไม่ได้รับบัตร แนะนำติดต่อสาขาอิออนเพื่อตรวจสอบรายละเอียด หรือดำเนินการออกบัตร
  (ติดต่อสาขาอิออนได้ทั่วประเทศ)


18. กรณีลูกค้าต้องการขอแบบฟอร์ม ขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากที่ใด

  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  แบบฟอร์มขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ

  หลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้ว ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้        

  - กรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน      

  เอกสารประกอบการตรวจสอบรายการ    

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร
  2. แบบฟอร์มขอตรวจสอบ / ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร     
  3. พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)         

  -  ท่านสามารถส่ง แบบฟอร์มคำร้อง ตามช่องทางที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม