Loading...

เตาอบไฟฟ้า Bear BR0038

รหัส :
1330500141
คะแนน :
45,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

กำลังไฟ 1200 W ขนาดความจุ 20L
ตั้งเวลาสูงสุดถึง 60 นาที
ปรับอุณหภูมิได้ 100 – 250 องศา อาหารสุกเร็วอย่างทั่วถึง
รูปแบบการทำความร้อนทั้งบนและร่างแบบ 360 องศา ช่วยให้ความร้อนกระจายได้อย่างทั่วถึง
ปุ่มควบคุมความร้อนแยกการใช้งานบนและล่าง
วัสดุท่อทำความร้อนสแตนเลสทนทาน จำนวน 4 ท่อร้อนเร็วอาหารสุกไว

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น