รายการล่าสุดที่ยังไม่เรียกเก็บ

เพิ่มความรวดเร็วด้วย บริการเรียกดูรายละเอียดการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นล่าสุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนล่าสุด โดยสามารถเช็ครายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อวางแผนการใช้เงินของตัวเองต่อเดือนได้อย่างถูกต้องผ่านบริการนี้