บริการเรียกดูใบแจ้งการชำระเงิน

รูปแบบใบแจ้งการชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์โดยจะเป็นในรูปแบบเดียวกับใบแจ้งการชำระเงินที่ส่งทางไปรษณีย์

  • สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน
  • เรียกดูใบแจ้งการชำระเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบของ HTML Format
  • สะดวกด้วยฟังก์ชั่นการ Download เพื่อเก็บไว้ใช้งานภายหลัง
  • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินพร้อมบาร์โค้ด นำไปใช้ชำระเงินได้ทันที

"กระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มาจากต้นไม้มากกว่า 60 ล้านต้นต่อปี" "ต้นไม้ใช้เวลากว่า 10 ปีที่จะโตเต็มที่ แต่เราใช้เวลาเพียง 0.5 วินาทีในการตัดต้นไม้" ถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้ ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงสมัครรับบริการ หยุดใบแจ้งการชำระเงินทางไปรษณีย์ (Stop Paper) โดยคุณสามารถรับใบแจ้งการชำระเงินออนไลน์แทนการรับทางไปรษณีย์

  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อถึงรอบการชำระเงิน
  • สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน นำไปใช้ชำระได้ทุก ช่องทางการชำระเงินจากอิออน