บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย

วางแผนทางการเงินของคุณให้ง่ายด้วย "บริการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย" ด้วยการแสดงข้อมูลการใช้จ่ายบัตรภายใต้ชื่อของสมาชิก
อิออน โดยระบบจะแสดง วงเงินบัตรเครดิต, ยอดเงินที่ใช้บริการ และยอดเงินคงเหลือ รวมถึงเลขที่สัญญาต่างๆ พร้อมยอดชำระเต็มจำนวน และยอดชำระขั้นต่ำ จัดแยกเป็นตารางเพื่อสะดวกในการอ่านข้อมูล ทำให้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเป็นไปได้อย่างถูกต้อง คุณจะมั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรเครดิต จะไม่เกินความสามารถในการใช้ชำระคืนของคุณและอาจเกิดปัญหาหนี้สินตามมา