ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > บัตรกำนัล > บัตรกำนัลบาร์บีคิว พลาซ่า 100 บาท
บัตรกำนัลบาร์บีคิว พลาซ่า 100 บาท
รหัส
:
0420900001

คะแนน
:
1,200 คะแนน
จำนวน
:
 

เงื่อนไข

1. บัตรรับประทานอาหารนี้ใช้แทนเงินสดโดยใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

2. บัตรรับประทานอาหารนี้ใช้ได้เฉพาะร้านบาร์บีคิวพลาซ่า

3. โปรดเเสดงบัตรรับประทานอาหารนี้ต่อพนักงานเมื่อเรียกชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

4. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรรับประทานอาหารนี้

5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ งดใช้ร่วมกับรายการพิเศษอื่นๆของทางบริษัทฯ

6. บัตรรับประทานอาหารนี้ได้นำส่งภาษีมูลคาเพิ่มเเล้วตามมาตรา 78/3 จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้อีก

7. มูลค่าของบัตรรับประทานอาหารนี้ไม่สามารถนำมาคำนวนเป็นคะเเนนสะสใในบัตรสมาชิกได้

8. บัตรรับประทานอาหารนี้ใช้ได้ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

9. การใช้บัตรรับประทานอาหารนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น เเละบริาัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. บัตรหมดอายุ 31 ธ.ค.2561

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ