ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
เครื่องอบขนมปัง
รหัส
:
0370300011

คะแนน
:
51,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • ระบบอัตโนมัติ ผสม-นวดแป้ง-อบ ในเครื่องเดียว
 • ทำขนมปังได้ 900 กรัม
 • มีระบบรักษาอุณหภูมิให้ขนมปังอุ่นตลอดเวลา
 • ปรับสีความเข้มของเปลือกขนมปังได้ 3 ระดับ (อ่อน,ปานกลาง,เข้ม)
 • 15 โปรแกรม รวมถึงโปรแกรมทำแยมผลไม้
 • กำลังไฟ 600 วัตต์
 • รับประกัน 1 ปี 

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ