ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > บัตรกำนัล > บัตรชมภาพยนตร์เครือ SF
บัตรชมภาพยนตร์เครือ SF
รหัส
:
0070900013

คะแนน
:
1,700 คะแนน
จำนวน
:
 

เงื่อนไข

  1. บัตรนี้มีมูลค่าเพื่อการแลกบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่งในราคา 160 บาท ก่อนวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร
  2. โปรดแสดงบัตรนี้เพื่อสำรองที่นั่ง ณ ห้องจำหน่ายบัตรเท่านั้น ก่อนชมภาพยนตร์
  3. ในกรณีที่บัตรชมภาพยนตร์มีมูลค่าเกินกว่า 160 บาท จะต้องเพิ่มเงินส่วนต่างตามอัตราค่าบัตรชมภาพยนตร์นั้นๆ
  4. ใช้ได้ที่ SF World Cinema, SFX Cinema และ SF Cinema City ทุกสาขา สำหรับที่นั่งทุกประเภท
  5. บัตรนี้ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  6. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินกฎหมายกับผู้นำบัตรนี้ไปจำหน่ายต่อ
  8. บัตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท SF Corparation จำกัด และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. บัตรหมดอายุ 31 ต.ค. 2561

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ