ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
บัตร Starbucks 200 บาท
รหัส
:
0070900010

คะแนน
:
2,200 คะแนน
จำนวน
:
 

1.บัตรเงินสด Starbuck มูลค่า 200 บาท

2.เติมเงินหรือตรวจสอบยอดเงินของคุณได้ที่ร้าน Starbucks ในประเทศไทย

3.ใช้ได้เฉพาะซื้อสินค้าที่ร่วมรายการร้าน Starbucksไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือใช้เป็นเงินในบัญชีใด ๆ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด
ยกเว้นในบางสถานการณ์ ค่าบนการ์ดใบนี้จะไม่ถูกแทนที่หากบัตรหายถูกขโมยหรือถูกทำลาย การใช้บัตรนี้ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ