Loading...

ไฟตั้งโต๊ะ LED UVC White

รหัส :
1330600008
คะแนน :
22,000 คะแนน
สี :
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ไฟหลอด UVC Philips ฆ่าเชื้อโรค สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้มากกว่า 99% รวมถึง SARs Cov2
ตั้งแวลาได้ 15, 30, 45 นาที และมีเสียงบอกขั้นตอนในการใช้งาน สะดวกมากยิ่งขึ้น
ปกป้องคนที่คนรักด้วย microwave sensor เพื่อให้ดับแสง UVC มีตรวจพบการเคลื่อนไหว
สายยาว 2.9 เมตรเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก และการใช้งานที่คล่องตัว
ไม่สามารถเปลี่ยนหลอดได้ Philips TUV PL-L 24 วัตต์
อายุการใช้งาน 9,000 ชั่วโมง ใช้งานได้อย่างยาวนาน

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น