Loading...

กาต้มน้ำ Midea MK-RT17CA

รหัส :
1330500143
คะแนน :
14,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

กำลังไฟฟ้า 1850 W
ขนาดความจุ 1.7 ลิตร
กาต้มน้ำสเตนเลส 2 ชั้น แข็งแรงทนทาน และช่วยป้องกันความร้อนจากภายในสู่ภายนอก
ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยวัสดุที่ผลิตจากสเตนเลส 304 มาตรฐาน Food grade
สะดวกต่อการใช้งานด้วยฐานรองหมุนพร้อมที่เก็บสายไฟ สามารถหมุนได้ 360 องศา

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น