Loading...

ไม้ถูพื้น หัวฉีดแบบสเปรย์ Deerma TB500

รหัส :
0230600317
คะแนน :
5,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

1.ระบบสเปรย์ ประหยัดน้ำ ไม่ต้องชุบน้ำ แล้วบิดผ้า
2.สามารถพ่นละอองน้ำได้ไกล 95 ซม
3.น้ำหนักเบา สบาย ใช้งานง่าย
4.ถังเก็บน้ำ 350 มล. เติมน้ำเพียงครั้งเดียว สามารถทำความสะอาดได้ครอบคลุมพื้นที่ถึง 100 ตารางเมตร
5.ผ้าถูพื้นคุณภาพสูง ช่วยจับฝุ่นขนาดเล็กและทำความสะอาดช่องว่างอย่างทั่วถึง
6. สามารถ หมุนได้ 360 องศา ทำความสะอาดมุมและสถานที่สูงได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น