Loading...

เครื่องกำจัดขุยเสื้อผ้า Deerma MQ604

รหัส :
0230600316
คะแนน :
5,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

1.การออกแบบสองเหมาะสำหรับเสื้อผ้าทุกชนิด
2. มอเตอร์7000รอบต่อนาที
3.พกพาสะดวกเหมาะสำหรับการเดินทาง
4. มีดลอยได้อย่างรวดเร็วและสะอาดอย่างล้ำลึกในมุม360องศา
5.สามารถใช้งานได้ 45 นาที ต่อการชาร์จ 2 ชั่วโมง

ขนาด 8 X 8 X 11 ซม.
น้ำหนัก160 กรัม

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น