ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
เครื่องทำฮอทดอก Imarflex
รหัส
:
0230300008

คะแนน
:
7,900 คะแนน
จำนวน
:
 

 • รูปทรงทันสมัย เหมาะสำหรับใช้ทำวาฟเฟิลฮอทดอกรับประทานในครอบครัว  
 • สามารถทำวาฟเฟิลฮอทดอกได้ครั้งละ 6 ชิ้น
 • แป้นพิมพ์เคลือบเทปล่อน ทำให้ไม่ติดพิมพ์
 • มีสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
 • มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  
 • แรงดันไฟฟ้า 220V.ความถี่ 50 Hz.กำลังไฟฟ้า 750 W.

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ