Loading...

พู่ห้อยมงคลหลวงปู่ทวด AURORA ทองคำแท้ 99.9%

รหัส :
0230600301
คะแนน :
18,900 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

AURORA พู่ห้อยมงคล ทองคำแท้ 99.9%
- พู่ห้อยหลวงพ่อโสธร
มาพร้อมกับแพ็คเกจสุดหรู สำหรับห้อยเพื่อความเป็นสิริมงคล ปกป้องคุ้มครอง หรือมอบเป็นของขวัญที่มีคุณค่าในโอกาสสำคัญ

 ขนาดชิ้นงานรวมสาย 6.5 x 28 cm 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น