Loading...

เครื่องดูดฝุ่นโรบอท V.2

รหัส :
1780300005
คะแนน :
9,900 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

- สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่เปียกน้ำให้แห้งสนิทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้งานต่อเนื่องยาวนาน 120 นาที
- มอเตอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจะไม่มีการเผาไหม้ระหว่างกำรทำงาน
- มีระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV
- แปรงทำความสะอาดที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดได้เข้าถึงทุกซอกมุม
- มีระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความต่างระดับของพื้นผิว เพื่อปกกันการตกจากที่สูง
- ทำงานเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสแค่ปุ่มเดียว

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น