ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > เครื่องครัว > ชุดเครื่องครัวไมย์เออร์ 3 ชิ้น/ชุด
ชุดเครื่องครัวไมย์เออร์ 3 ชิ้น/ชุด
รหัส
:
0230500002

คะแนน
:
8,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • ประกอบอาหารไม่ใช้น้ำมัน ไม่ติดกระทะ
 • ประกอบด้วย: กระทะด้ามทรงลึกขนาด 26 ซม.,กระทะปิ้ง-ย่าง ขนาด 24 ซม., ตะหลิวไนล่อนมีร่อง
 • ไม่ควรใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ใช้ได้กับทุกเตายกเว้นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ