Loading...

เครื่องเป่าผม Panasonic EHNE82KL

รหัส :
1330600002
คะแนน :
25,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

กำลังไฟฟ้า 2500 วัตต์
ปรับแรงลมได้ 2 ระดับ
ระบบ Advance Heat Protection Sensor ป้องกันผมเสียจากความร้อน
ระบบ IONITY ปล่อยประจุลบเพิ่มความชุ่มชื้นสู่แกนผม
มีระบบเป่าลมเย็นแบบ Cool shot
หัวปากเป่าความกว้าง 18 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น