ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
กระทะไฟฟ้า Anitech SEP101
รหัส
:
0230500156

คะแนน
:
16,000 คะแนน
จำนวน
:
 

กำลังไฟฟ้า 220V 50Hz 1000W
ปรับอุณหภูมิความร้อนได้หลากหลายตามความต้องการ
ประกอบอาหารได้หลากหลาย ต้ม, ตุ๋น, ย่าง, ผัด, ทอด
หม้อสุกี้จุ 3 ลิตร เคลือบ non-stick
หม้อสุกี้และเตาย่างสามารถยกออกมาทำความสะอาดได้
ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้ง
เตาย่างเคลือบ non-stick

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ