Loading...

คอมโบคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สายแบบบาง Logitech รุ่น LG-MK470D สีดำ

รหัส :
0230400041
คะแนน :
20,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

 

• MK470 Slim Combo เรียบง่าย การออกแบบรูปทรงแบบบาง
• ตัวรับสัญญาณ USB แบบปลั๊กแอนด์เพลย์ให้การเชื่อมต่อไร้สาย 2.4 GHz ที่มั่นคงภายในระยะ 10 เมตร
• Mouse : ความละเอียดของเซ็นเซอร์: 1000 dpi
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 18 เดือนสำหรับเมาส์ ชนิดแบตเตอรี่ของเมาส์: 1xAA
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 36 เดือนสำหรับคีย์บอร์ด ชนิดแบตเตอรี่ของคีย์บอร์ด: 2xAAA

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น