ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ไลฟ์สไตล์ > กระเป๋าสะพาย Oilily (แดง)
กระเป๋าสะพาย Oilily (แดง)
รหัส
:
0230600011

คะแนน
:
45,000 คะแนน
สี
:
จำนวน
:
 

 • สายสะพายยาวสามารถถอดออกหรือปรับความยาวได้
 • ด้านในกระเป๋ามีช่องจุของแบ่งเป็นสัดส่วนประกอบด้วย 1 ช่องใหญ่ 2 ช่องเปิดเล็ก และ 1 ช่องซิปเล็ก
 • กระเป๋าด้านหน้าใช้ซิปเปิด-ปิดและด้านหลังมีช่องซิปเล็กเปิด - ปิด
 • ใต้กระเป๋ามีหมุดกันรอยขีดข่วน

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ