ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หูฟัง Sport on-ear SMS AUDIO (ฟ้า)
รหัส
:
0230400004

คะแนน
:
75,000 คะแนน
จำนวน
:
 

หูฟังนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เสียงระดับเกรดstudioที่ออกแบบมาสำหรับคนactiveที่ยังต้องการคุณภาพเสียงระดับสุดยอด และหูโฟมแบบรูเพิ่มความสามารถในการระบายของเหงื่อที่ออกแบบมาให้ใส่สบายเป็นเวลานานๆได้ ได้รับการรับรองผ่านการทดสอบระดับ IPX-4 ซึ่งหมายความว่าหูฟังนี้จะสามารถกันการสาดน้ำได้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้มันเหมาะสมสำหรับการใช้ออกกำลังกายที่จะต้องเจอกับเหงื่อเป็นประจำทุกวันนั่นเอง 

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ