Loading...

กระเช้าของขวัญกล่องหนัง SET1

รหัส :
0230600290
คะแนน :
17,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

1.น้ำเสาวรส 50% 1000 มล.
2.นมถั่วเหลืองผสมวุ่นมะพร้าว 250 มล.x 2
3.มะม่วง 3รส 100 กรัม
4.น้ำผึ้งดอยคำ 770กรัม
5.ตรีผลาสกัดเข้มข้น45 มล.
6.กระชายสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว45 มล.
7.น้ำชาเขียวรสต้นตำหรับปริมาณ 200 มล.
8.น้ำมะขาวป้อมผสมปริมาณ 200 มล.
9.กล่องหนัง


หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น