ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > บัตรกำนัล > บัตรตั้งฮั่วเส็ง 100 บาท
บัตรของขวัญตั้งฮั่วเส็ง มูลค่า 100 บาท
รหัส
:
0070900006

คะแนน
:
900 คะแนน
จำนวน
:
 

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลตั้งฮั่วเส็ง

1.บัตรกำนัลฯนี้ใช้ได้ที่ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่า)
2.บัตรกำนัลฯนี้ใช้แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดไม่ได้ เมื่อซื้อไม่เต็มมูลค่าบัตร
3.บัตรของขวัญนี้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขการซื้อเงินสด
4.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบการสูญหาย หรือการขาดหายของบัตรกำนัลฯ
5.บัตรของขวัญจะสมบูรณ์เมื่อมีตราประทับของบริษัทฯพร้อมลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
6.งดใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกห้างฯ

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ