Loading...

CASIKO เครื่องทำขนมไข่พิมพ์ลายการ์ตูน 8 ชิ้น CK5002

รหัส :
0230500092
คะแนน :
9,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

-เครื่องทำขนมไข่พิมพ์ลายการ์ตูน 7 ชิ้น

-ได้ขนมสีเหลืองสวยเสมอกัน

-แท่นพิมพ์เคลือบ Non-stick

-มีไฟแสดงสถานะการทำงาน

-ขนาดเครื่อง(กว้าง*ลึก*สูง) 26*21*9 ซม.

-ขนาดหลุม 5*6*1 ซม.

-กำลังไฟ 700 วัตต์ / 220-240 โวลท์ ~50 Hz

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น