Loading...

พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว imarflex IF-777 สีเขียว

รหัส :
0230300112
คะแนน :
10,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว 3 ใบพัดปรับแรงลมได้ 3 จังหวะสีทูโทนสามารถปรับระดับได้ถึง 105 ซม. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ (เทอร์โมฟิวส์) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รับประกันมอเตอร์ 2 ปี แรงดันไฟฟ้า 220V 50Hzกำลังไฟฟ้า 60 ".กระแสไฟฟ้า 0.30A

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น