ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
เครื่องขัดเงารถ
รหัส
:
0170800001

คะแนน
:
13,500 คะแนน
จำนวน
:
 

  • ใช้เคลือบ ขัดเงา ทำให้รถยนต์เป็นเงาวาว
  • แรงดันไฟฟ้า 230 โวลล์
  • กำลังไฟฟ้า 110 วัตต์
  • ความเร็วรอบ 3100 ต่อนาที
  • น้ำหนักเครื่อง 2.5 กิโลกรัม

อุปกรณ์เสริม

  • ตัวเครื่อง
  • หัวผ้าคอตตอน
  • หัวผ้าใยสังเคราะห์

 

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

 

 

< ย้อนกลับ