ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ไลฟ์สไตล์ > กระเป๋าชุดเครื่องมือ 19 ชิ้น
JTECH กระเป๋าชุดเครื่องมือ 19 ชิ้น
รหัส
:
0230600006

คะแนน
:
14,000 คะแนน
จำนวน
:
 

เหมาะสำหรับช่างไฟฟ้ามีไว้ติดบ้านรวมอุปกรณ์ 19 ชิ้น

 • ไขควงจิ๋วอิเล็คทรอนิก PHOx75 +
 • ไขควงจิ๋วอิเล็คทรอนิก 2.5x75 -
 • ไขควงSG PH2x100 +
 • ไขควงSG 6x100 -
 • ไขควงSG PH 1x75 +
 • ไขควงSG 5x75 -
 • ไขควงลองไฟดิจิตอล
 • คีมปากเฉียง 4.5"
 • คีมปากแหลม 4.5"
 • ตัวดูดตะกั่ว
 • เทปพันสายไฟ
 • ตลับเมตร 3 ม.
 • มีดคัตเตอร์
 • หัวบัดกรี
 • ลวดตะกั่วเชื่อม
 • กรรไกร
 • ไฟฉาย
 • คีมแหนบ
 • กุญแจเลื่อน 6"

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

 

< ย้อนกลับ