Loading...

กล้องวงจรปิด

รหัส :
0230400019
คะแนน :
28,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

EZVIZ C2mini เป็นกล้องวงจรปิดที่ทำงานผ่าน Wifi ,EZVIZ application และ ไฟฟ้าภายในบ้าน EZVIZ application ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วทำการกำหนดค่ากล้องสำหรับการ ดูวีดีโอภาพสด หรือการบันทึกวิดีโอเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้อง ข้อดีของระบบ EZVIZ คือ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรนอกจากการกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วย application เพื่อรับชมภาพสดหรือบันทึกภาพผ่านการเชื่อมต่อ 3G หรือ 4G มือถือ. กล้องมาพร้อมกับไมโครโฟน สำหรับฟังเสียงภายในบ้าน และ แสงอินฟาเรด ที่สามารถทำให้มองเห็นภาพในความมืดได้ 10 เมตร. REVIEW: https://review.thaiware.com/1024.html

 

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น