Loading...

เจสัน บาร์โหนติดประตู เอ็กซ์ พูลอัพ

รหัส :
0230600052
คะแนน :
10,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

 คุณสมบัติ : สามารถถอดและติดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องเจาะวงกบประตู เน้นการเล่นส่วน แขนและหลัง และรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 กก. ใช้สำหรับยก chin Up , Pull Up หรือเล่น Exercise ต่างๆ ทำจากเหล็กและต้ามจับหุ้มด้วยโฟม

 

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น