Loading...

Hisense ตู้เย็น RR239D4TGN

รหัส :
1330300298
คะแนน :
61,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ความจุ 6.5 คิว
คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ กระจายความเย็นทั่วทั้งตู้
ชั้นวางกระจกนิรภัย รองรับน้ำหนักได้มาก สามารถปรับระดับได้
ช่องแช่เย็นด้านบน สำหรับจัดเก็บอาหารที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ
ช่องแช่ผักด้านล่าง ช่วยคงความสด และรักษารสชาติผักผลไม้
สลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
ดีไซน์ขอบประตูโค้ง มือจับแบบฝัง มอบความเรียบหรู ทันสมัย

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น