Loading...

Aconatic ตู้เย็นมินิบาร์ 3.3Q รุ่น AN-FR928 (สีบรอนซ์เงิน)

รหัส :
0720300029
คะแนน :
45,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

กำลังไฟ 60 วัตต์, ขนาด 3.3 คิว, ความจุช่องแช่เย็น 92 ลิตร,ชั้นวางกระจกนิรภัย, อุณหภูมิต่ำสุดที่ -5 องศา,น้ำยาทำความเย็น R600a, ขอบประตูสารป้องกันเชื้อรา
 
 
หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น