Loading...

My Home พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ใบขุ่น รุ่น DKW16-RF1

รหัส :
0720300028
คะแนน :
8,800 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

- ดีไซน์สวยงาม เย็นสบายบรรยากาศธรรมชาติ
- ใบพัดแบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงเหล็กแข็งแรง ทนทาน
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- แรงดันไฟฟ้า 220v. ความถี่ 50 Hz.
- ได้รับการรับรอง มอก. 934-2558
- มีระบบ safety thermal fuse ตัดไฟอัติโนมัติ เมื่อมอเตอร์สูงเกิน
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
 
หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น