Loading...

My Home พัดลมมินิ ขนาด 6 นิ้ว รุ่น FA004 MH

รหัส :
0720300026
คะแนน :
5,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

พัดลม 6นิ้ว ตัวเครื่องทำจากพลาสติกเคลือบสีสวยงาม ใบพัดเป็นพลาสติกใส มีรูปทรงกระทัดรัดทันสมัย และการใช้งานมอเตอร์เงียบไม่เป็นที่รบกวน ปรับระดับแรงลมได้ 4ระดับ ตัวเครื่องสามารถปรับก้ม-เงยได้ตามความต้องการ พร้อม สาย USB สำหรับชาร์ตไฟ ความจุแบตเตอรี่ 2000mAh กำลังไฟ 5 วัตต์
 
หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น