Loading...

Hisense แอร์เคลื่อนที่ AP-12CR4RNXS00

รหัส :
1330300308
คะแนน :
86,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ขนาด 12000 บีทียู
โหมดทำความเย็น 3 โหมด COOL, DRY, FAN
สามารถปรับพัดลมได้ 3 ระดับตามความเหมาะสม
บานสวิงปรับขึ้นลงได้อัตโนมัติ เพื่อกระจายความเย็นได้ทั่วถึง
มาพร้อมรีโมท เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น
มีล้อ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น