Loading...

Alectric เตารีดไอน้ำพกพา A-HI1

รหัส :
1330300306
คะแนน :
9,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์
ความจุถังน้ำ 130ml
อุณหภูมิแผงทำความร้อนและไอน้ำสูงสุดจะอยู่ที่ 160°C
ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขจัดกลิ่น ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผ้าเรียบ
ใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มครั้งเดียว ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่หลากหลาย
เหมาะแก่การพกพา น้ำหนักเบาเพียง 700 กรัม

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น