Loading...

Hisense ตู้เย็น 2 ประตู RT488NAF1

รหัส :
1330300301
คะแนน :
131,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ความจุ 13.8 คิว
ระบบ Inverter Technology ช่วยให้ประหยัดไฟ คงอุณหภูมิภายในให้คงที่
Moist Fresh Zone ช่วยรักษาความชุ่มชื่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
ระบบ Electronic Control ออกแบบมาควบคุมการทำงานแบบอิเลคทรอนิค
Deodorizing Fillter แผ่นรองดับกลิ่นผลิตจากถ่านกัมมันต์ ช่วยกำจัดกลิ่น
Total No Frost ระบบความเย็นแบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ ทำให้ตู้เย็นสะอาดขึ้น
ระบบ Surround Cooling System ช่วยกระจายความได้เย็นรอบทุกทิศทาง
Easy Approach ช่องเก็บของขนาดใหญ่ช่วยให้จัดเก็บ และหยิบได้สะดวก
Removable Twist Ice-maker มีตัวทำน้ำแข็งแบบเคลื่อน สามารถบิดได้
One Line Handle มือจับออกแบบมาสวยงามเรียบง่าย เปิด-ปิด ได้สะดวก

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น