Loading...

Hisense ตู้เย็น 2 ประตู RT266N4TGN

รหัส :
1330300300
คะแนน :
81,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ความจุ 7.5 คิว
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วย Total No Frost ระบบความเย็นแบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ
Surround Cooling System ทำความเย็นรอบทิศทางให้อุณหภูมิสม่ำเสมอ
Moist Fresh Zone ช่วยรักษาความชุ่นชื้นของอาหารให้สดใหม่นานยิ่งขึ้น
LED Lighting ไฟส่องสว่างแบบ LED สามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดาย
Deodorizing Filter แผ่นกรองดับกลิ่น ช่วยรักษาอากาศภายในตู้เย็น
Safety Glass Shelf ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัย รองรับน้ำหนักได้ดี

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น