Loading...

Hisense ตู้เย็น Mini bar RR61D4TGN

รหัส :
1330300294
คะแนน :
36,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ขนาดกะทัดรัด และประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้เป็นอย่างดี ด้วยความจุ 1.6 คิว
ช่องแช่เครื่องดื่มสามารถแช่ขวดหรือกล่องได้หลากหลายขนาด
ชั้นวางช่วยให้แช่ขนม หรืออาหารว่างได้อย่างเป็นสัดส่วน
ประหยัดพลังงานด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5
ดีไซน์สีเงินดูสวยทันสมัย สามารถจัดวางให้เข้าพื้นที่ต่าง ๆ ได้หลากหลายสไตล์

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น