Loading...

Iris Ohyama พัดลมตั้งโต๊ะ TAF-MKM10

รหัส :
1330300288
คะแนน :
7,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ขนาด 4 นิ้ว
สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับตามต้องการ
ปรับส่ายให้หมุนซ้ายขวาอัตโนมัติ 65 องศา
หมุนเปิด-ปิดการทำงานได้ง่ายดาย ทำงานในระดับเสียงต่ำ
สามารถส่งลมได้ไกลและกระจายตัวได้ทั่วทั้งห้อง
นอกจากนี้ยังมาพร้อมดีไซน์ขนาดเล็กกะทัดรัด
 
หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น