Loading...

Hatari พัดลมพกพา 2.5 นิ้ว H2P5D1 สีฟ้า

รหัส :
1330300286
คะแนน :
5,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ใช้งานได้ทั้งแบบมือถือ และแบบวางบนฐานตั้งพัดลม โดยยึดด้วยแรงดูดแม่เหล็กที่ตัวพัดลม
กำลังไฟ 4 วัตต์ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ และควบคุมด้วยสวิตช์ปุ่มกด
แบตเตอรี่ขนาด 2600 mAh ใช้งานต่อเนื่องนานสูงสุด 8 ชั่วโมง มาพร้อมสายชาร์จ USB Type C
Lock Mode ระบบความปลอดภัย เมื่อต้องการล็อกปุ่มเปิดใช้งานของพัดลม
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 1400
 
หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น