Loading...

Aiko พัดลมพกพา KN-L2904N สีชมพู

รหัส :
1330400013
คะแนน :
3,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ขนาด 4 นิ้ว
พัดลมขนาดพกพา
สามารถปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7V 2400mAh
ชาร์จไฟด้วย Micro USB ระยะเวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมง
สามารถหมุนหน้าพัดลมได้ถึง 360 องศา เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
พัดลมเปิด High Speed ใช้งานได้ 2 ชั่วโมง / เปิด Medium Speed ใช้งานได้ 3.5 ชั่วโมง / เปิด Low Speed ใช้งานได้ 7 ชั่วโมง
 
หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น