Loading...

กล่องยับยั้งเชื้อโรค UV-C 10L

รหัส :
1330600010
คะแนน :
45,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

แสง UV-C สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และลด SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดเชื้อโควิด-19) ได้ในเวลาเพียง 9 วินาที
ตัวเครื่องตกแต่งภายในด้วยสเตนเลส มีการสะท้อนแสงสูงเพื่อการฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ใช้งานสะดวกด้วยเซ็นเซอร์จับการเปิดฝา โดยจะปิดสวิตช์แสงไฟ UV-C อัตโนมัติเมื่อมีการเปิดฝาครอบ
4 โหมดใช้งาน 1.โหมดฆ่าเชื้อโรค 2.โหมดจัดเก็บ 3.โหมดเป่าแห้งและยับยั้งเชื้อโรค 4.โหมดเป่าแห้ง
สามารถใช้จัดเก็บของใช้ชิ้นเล็กและอุปกรณ์ครัวได้ เช่น มีด, ตะเกียบ, ช้อนส้อม ฯลฯ

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น